Brudd på parforhold

Publisert 15.12.2020
Illus.foto: Colourbox

Dette jeg her vil ta opp er mer en fortsettelse av NAV det jeg skrev om NAV skandalen og det er like mye en skandale som det andre. Her er det mer barna som er de skadelidende.

Det dreier seg om brudd på parforhold, der det ofte er barn involvert. Det kan være mange grunner til at ekteskap/samboerforhold går i stykker. Det kan være utroskap, alkoholmisbruk. Ja listen kan være lang av forskjellig grunner. Så var det barna da. Man kan jo ikke gjøre det som Kong Solomon foreslo da to kvinner kom til kongen for å få han til å megle om hvem av dem en baby tilhørte. De hadde ikke DNA i den tiden. Solomon tok et sverd løftet og truet med å dele barnet i to. Han fant ut hvem den virkelige moren var ved å se deres reaksjon.

I dag er reaksjonen en helt annen. I dag dreier det seg ikke om hvem barnet skal bo hos. Det dreier seg mer om penger. I de aller fleste tilfellene blir barnet boende hos mor, selv om loven er klar på dette punktet, delt omsorg. D.v.s. at i ett brutt samboerforhold med barn, er det i dag en lov som sier at mor og far ikke har lov å bo for langt unna den andre part.

Hva er det som egentlig skjer i mange brutte parforhold. Loven i dag er egentlig klinke klar, delt omsorg står det i loven, men barnet må bo ett sted, man kan ikke gjøre som Solomon foreslo i sin tid, dele barnet i to. I de aller fleste tilfellene blir barnet boende hos mor. Jeg bruker nå det som ett eksempel, men det kan også snus. For i mange tilfelle er mannen like grådig som kvinnen.

Når NAV mener at det er rett å belønne den parten som saboterer samværsretten at den personen skal ha mer i bidrag. Der er nav helt på ville veger, som vanlig. Den som saboterer en lovbestemt samværsrett, skal ikke belønnes for dette. Her skal ubetinget myndighetene gi omsorgsretten til den annen part og sabotøren skal ha en bot for sin sabotasje. Ingen som bryter loven skal belønnes. NAV mener at den personen som skulle hatt samvær og ikke har det, må betale, men det er ufrivillig. Den annen part vil ha barnet i den tiden han skulle hatt barnet hos seg. Han skal ikke straffes fordi den annen part driver sabotasje.

Hans Bauge 
Samfunnskritiker