Skal byråkrater fortsatt skjermes for straffeforfølgelse?

Publisert 20.1.2017

Av: Redaksjonen i sfm.no
Foto: Olav Martinussen

Media synes ikke å være særlig opptatt av å sette fokus på byråkrater innen flere sektorer, der mange faktisk representerer en fare for rettssikkerheten.

De aller fleste av våre politikere får som regel så hatten passer når noe går galt. Når noe går skikkelig ille, hender det også en og annen sjelden gang at byråkrater trekkes til medansvar. I blant får også politikere så hatten passer grunnet feil og tabber som byråkratene egentlig burde stått alene ansvarlig for.

En byråkrat er en kvinne eller mann som i hovedsak jobber i en kommunal administrasjon, i et departement, et direktorat, i politiet eller i domstolsapparatet. Ikke alle byråkrater klarer å skille mellom hva som er politikernes oppgaver og ansvar, og hva som er byråkratenes. Upopulære og udugelige politikere kan byttes ut ved hvert valg, elle de kan fjernes ved å stille mistillitsforslag. Å derimot bli av med, eller rett ut sagt, få fjernet udugelige og farlige byråkrater, synes nærmest umulig å få til i Norge. Fakta tilsier at mange byråkrater begår legaliserte (regelskapte /regelaksepterte) handlinger som kan være, eller er klart i strid med både nasjonalt lovverk og/eller internasjonale overenskomster, (EMK – FN konvensjoner osv.).

Det virker som at politikere generelt sett, heller ikke er så veldig opptatt av at byråkrater, som tross bedre vitende begår lovbrudd, ikke blir etterforsket, straffeforfulgt og dømt. Og selv om bevisene kan være utvetydige. Politianmeldelser mot byråkrater blir som regel henlagt med begrunnelse ”intet straffbart forhold”. Prøver man å påanke en slik avgjørelse til stats- og riksadvokaten, får man som regel også tommelen ned. Media synes heller ikke å være så veldig opptatt av å sette fokus på byråkrater, særlig innen ”jusseliten” hvor mange faktisk representerer en åpenbar fare for folks rettssikkerhet. Svært ulike domsavgjørelser i nesten helt identiske saker, avslører at alt ikke står rett til i den norske ”rettsstaten”.

Skal byråkrater i det norske samfunnet fortsatt kunne unndra seg enhver form for straffeforfølgelse og beskyttes for enhver pris, og fortsatt få lov til å skalte og valte med både mennesker og lovverk akkurat så det passer dem? Er det nå på høy tid å sette foten ned også for disse? Sfm.no har ikke til hensikt å generalisere eller stigmatisere enhver byråkrat. Men innen både skolesektor, jussektor, helse-, sosial- og barnevernsektor, må man kunne si at en skikkelig oppvask er på sin plass. I en rekke barnevernssaker er det avdekket mange særdeles grove lovbrudd. Man skulle nesten tro at det rådet fullt anarki på flere områder i ”rettsstaten” Norge.