De folkevalgtes alvorlige Grunnlovsbrudd

Publisert 12.10.2020
Foto: Sfm.no

7. mai skrev jeg en begjæring om at 2 statsministre, en tidligere og en nå sittende skulle bli stilt for riksrett, tiltalt for å ha begått Høyforræderi. Saken var klinkende klar, allikevel avviste Kontrollkomiteen denne. Det betyr ikke annet enn at Stortingets medlemmer er medskyldig i Høyforræderi. Da er jo omtrent hele det kjente politiske landskap en gjeng kjeltringer man kan sammenligne med den italienske mafiaen. Mafia er et annet ord for organisert kriminalitet.

Det har gjennom årene skjedd mange Grunnlovsbrudd i Norge. Det sist kjente var da Anniken Haugli var statsråd i Arbeidsdepartementet. I den saken gjaldt det folk som hadde arbeidsavklaringspenger og at enkelte reiste ut av Norge, men til et EU land eller til et EØS land. Altså ble resultatet med at de tok i fra trygdemottakere sin klare rett til trygd. Som et EØS land hadde nemlig disse personene rett til å reise innen Vest Europa, uten å bli stemplet som kriminelle. Det var akkurat det de ble, stemplet som kriminelle.

EU forordningen, som følge at Norge er et EØS land skal følges ubetinget. Hadde ikke forræderiet blitt utført, hadde det ikke vært noen NAV skandale i det hele tatt. Anniken Haugli som var statsråd i departementet hadde plikt på seg til å kjenne til EU forordningen. Jeg vil legge til at jeg ringte departementet og fortalte hva slags rettigheter folk har. Jeg fikk ikke snakke med statsråden, men vedkommende jeg snakket med lovet å gi beskjed. Der med blir hennes handlemåte å beregne som skjerpende. Så er det da, har de som ble i strid med låven blitt straffet med noe de hadde rett til, fått den erstatningen de formelt har rett til. Jeg vil poengtere at jeg har vært spesielt kritisk til denne Solberg regjeringen. Når jeg ringer, blir jeg nektet å snakke med noen. Ringer jeg til Stortinget, nektes jeg også der å tale med noen. Dette er et klart brudd på Grunnlovens § 49.

Vi må også plusse på med andre lovbrudd også. Det at så mange ble stemplet som trygdemisbrukere, selv om det de gjorde var noe de hadde rett til å gjøre etter EU forordningen. Da kan vi plusse på med brudd på Grunnlovens §§ 92, 94 og 95. Dommerne som hadde disse sakene, skulle vært så kyndige at de skulle ha kjent til EU forordningen. Her hadde ikke dommerne fulgt skikkelig med i timen, også Statsadvokaten og Riksadvokaten skulle ha kjent til dette. Hadde disse gjort jobben sin, hadde ikke dette vært noe problem. Alle, absolutt alle som ble utsatt for overgrep av dette slag skal ha den erstatningen de har rett på. De som hadde bil da disse ulovlighetene kom for en dag, skal ha denne erstattet av staten. De som ble tvunget å selge huset, skal ha dette erstattet med dagens pris. Så skal staten få den tvilsomme fornøyelsen å dekke flyttekostnadene. De som har sittet fengslet, skal ha erstatning for den tid de har sittet. Så skal statsministeren offentlig komme med uforbeholden unnskyldning i tillegg for de feil som er begått.

Grunnlovens § 97 som før var § 87: Ingen lov skal gis tilbakevirkende kraft, syndes det også imot. Det var folk som hadde en god jobb. Så kommer det en lov flere år etter at vedkommende begynte i jobben. Denne loven lar de også gjelde for de som hadde jobben før loven kom. Vedkommende kan ha kommet i gjeld i forbindelse med denne jobben, men gjelden må personen sitte med. Har personen kommet opp i en slik alder at vedkommende ikke kan få noen ny jobb. Trygd eller enda verre sosialstønad, vil personen være i gjeld på livstid. Grunnloven er forskjellen på en rettsstat og en totalitær stat. Uten en operativ Grunnlov, ligger Norge på nivå Sovjet, som Norge også har vært så flinke til å kritisere. Det er lenge siden jeg begynte å kalle Norge for den siste Sovjet staten.

Jeg undrer på hva som skjer om Norge meldte seg ut av EØS, om EU ville true med okkupasjon. Det ville bli totalt slutten på NATO. Nå er det slik at små naboer til Russland har lidt samme skjebne, der Russland ble bedt om hjelp og har hjulpet slik at de fikk friheten tilbake.

Hans Bauge
Samfunnskritiker
Tidligere folkets røst.