De glemte borgere i Kongeriket Norge

Publisert 1.9.2023

Det er hjerterått og et stort svik mot nordmenn at ikke de av våre medmennesker som har alt for lite nå får enda mindre grunnet økt priser på mat, strøm, renter, drivstoff, egenandeler, sykdom, bompenger . Dette bare for å nevne noen viktige saker for nordmenn som sliter med å få pengene til å strekke til.

Sannheten er at ingen kvinner og menn kan leve i Støre og Vedums Norge, uten en lønn eller trygd på 23-tusen kroner netto utbetalt etter skatt med dagens levekostnader med dyrere mat, strøm og renter.

Videre må nå NAV snarest åpne hjelpetelefon i hele Norge på alle NAV-kontorer som gjør at nordmenn som trenger hjelp og penger for å overleve i denne vanskelige tiden får den rettmessige hjelpen de fortjener og har krav på.
Og bare så det er sagt. Vi i Kleppelista kan aldri godta at norske aleneforsørgere, minstepensjonister, uføretrygdede, syke gamle og unge med nedsatt funksjonsevne blir behandlet som annerangsborgere i Norge.

Godt valg 11 September folkens!

Grethe Olsen, Mandal
3.kandidat ved Fylkesvalget for Kleppelista