De store Grunnlovs brudd i Norge 

Innlegg/Ytring.
Publisert 19.6.2023
Foto: Sfm.no

Dette har jeg skrevet om mange ganger, men det virker som man må fortsette med å hamre løs med dette fordi de folkevalgte ignorerer dette totalt. Grunnloven skal fortelle hvordan landet skal styres og beskytte folket mot overgrep fra politikere og forvaltning, men det skjer aldri. Grunnloven er forskjellen på rettsstaten og den totalitære stat, men den skal brukes også. Selv er jeg et offer for de norske Grunnlovsbruddene, veldig mange som lider av det samme.

La oss gå tilbake når jeg hadde taxiløyve i Bergen og det kom en ny lov at man måtte skaffe seg bank garanti for å fortsette å drive, men saken er at jeg fikk løyve sent i år 2000, og loven kom i 2003. Regelverket er slik at denne loven gjelder kun for de som får løyve etter at loven kom. Banken jeg hadde bo lån i nektet å hjelpe meg med denne garantien. Det var jo en årsak til at jeg måtte forlate Bergen. Det staten pliktet å gjøre var å hjelpe meg med garantien om det skulle gjelle for de som allerede hadde løyve, men det skjedde aldri og vips ble løyve tatt i fra meg.

Grunnlovens § 97 sier at loven gjelder for de som fikk løyve etter at loven kom, ikke for de som allerede hadde løyve, men politikerne, for dem er det viktigere å vis verden den fine Grunnloven. Den henger i glas og ramme på Stortinget. Selv om det står klart i regelverket at Grunnloven er overordnet alle andre lover og forskrifter. Heller ikke politikerne har anledning til å fatte lover som kommer på kant med Grunnloven. Hvor er så Høyesterett i dette. Det virker som om Høyesteretts dommerne ikke bryr seg, men jeg tror ikke det er helt riktig. Dommerne der er redd for å ta tak i dette. Om de ikke er redde, er de nervøse.

Når jeg hadde tømt ut klageadgangen, da var det å skrive en stevning til Oslo tingrett. I utgangspunktet skulle jeg ha stevnet Bergen tingrett, men Hordaland var i tvil om de kunne ta løyve, så de ba om råd av departementet og det var staten og da de fikk ordre om å ta løyve mitt, da ble det staten, men jeg overklaget altså til Kongen i statsråd og da ble det Oslo Tingrett som var den rette adresse. Jeg fikk ikke noe raskt svar også denne gangen søkte jeg om oppsatt virkning og fikk det. Sjefen på Norges taxi Bergen var nervøs for jobben sin. Han visste at den jobben jeg hadde gjort i Oslo, var årsaken til Norges taxi sin eksistens.

Tilsvaret fra regjeringsadvokaten kom, men de krevde at dommer Kleppestø skulle avvise saken, for der visste de at om saken kom for retten, da ville de tape saken.  Han lystret og mente at saken skulle gå i Bergen tingrett. Jeg kunne jo anke avvisningen til lagmannsretten, noe jeg også gjorde, men jeg hadde ikke penger til rettsgebyret, så da ble avvisningen stående og lovbruddet vedrørende Grunnlovens § 95 ble stående. Jeg hadde rett etter den før nevnte paragraf å få saken prøvd, men staten fant ut at det var greit å bryte Grunnloven, så jeg havnet på sosial stønad. Selvstendig næringsdrivende får ikke noen ledighets trygd, og det er brudd på Grunnlovens § 110. Så Norge er altså ingen rettsstat, men en stinkende totalitær stat, som ikke bryr seg om det norske folk sitt ve og vel.  Altså Norge er nokså likt Russland.

Hans Bauge
Samfunnskritiker