De store verdensløgnene

Publisert 10.8.2020
Foto: Colourbox

I en tid hvor nazistiske elementer igjen dukker opp og står frem rundt om i verden, terpes der hele tiden på at det er høyre-ekstremistiske krefter.  Dette er jo fullstendig ulogisk og galt i utgangspunktet.  Det hele startet jo med Det nasjonalsosialistiske tyske Arbeiderparti.  Altså et sosialistisk parti – det ligger jo klart i navnet.  Det må følgelig bety at nazismen/nynazismen faktisk er venstre-ekstremistisk.  Kanskje det ville være en  altfor stor  belastning for venstrekreftene – også i Norge – at de også skulle belemres med nazismen på sin ytterside i tillegg til kommunismen?

Følgelig blir nazismen hele tiden nærmest panisk dyttet over til høyresiden – som høyre-ekstremistisk.  Hitlers parti var ut fra navnet et sosialistisk arbeiderparti – det kan ikke benektes, men benektes likefullt.  Det må jo nærmest være en verdenshistorisk sensasjon at et nasjonalsosialistisk parti blir omtalt/stemplet som høyre-ekstremistisk!  Her har det sannelig vært kjempet hardt gjennom årene for å plassere ekstrem sosialisme på høyresiden!  Der er faktisk en viss forskjell på høyre og venstre, men i denne saken blir sidene snudd om – utvilsomt med hensikt, og verden «går fem på»!

Så har vi myten og løgnen om at «palestinerne» er fratatt sin stat og har krav på å få den tilbake. Der har aldri i verdenshistorien eksistert en stat ved navn Palestina – og følgelig heller ikke noe palestinsk folk! Kravet om en palestinsk stat er en antijødisk idè skapt av den tidligere terroristkongen Yassar Arafat etter 6-dagers krigen – hvor etter verden gikk «fem på».

De såkalte palestinerne er arabere, kyprioter, m.fl. som har bosatt seg både i og omkring Israel Det er faktisk Israelerne som flere ganger i løpet av noen tusen år som er blitt fratatt sitt land. Israel har en minst 3 tusen år gammel historie, og jødene har egentlig et legitimt krav på langt større områder enn hva de har i dag. Det gamle Israel var mange ganger større en dagens.

Det er for øvrig en stor skam at Norge for lengst er blitt omtalt som den mest antisemittiske nasjonen i Europa. Dette «takket» være blinde politikere og fordummete mediefolk som nekter å se sannheten i øynene – fordi den ikke passer dem! Slik har de også klart å dra med seg yngre antijødiske ungdommer (og andre) til demonstrasjoner med de mest ufyselige slagord mot Israel og jødene.

Wilfred Høsteland