De «udemokratiske» blant oss!

Publisert 26.7.2021
Foto: Sfm.no

Norske politiske partier liker vel (?) å stå frem som demokratiske partier – altså som folkevalgte – politikere som skal representere oss velgere. Men gjør de det? Noen prøver, mens andre tilsynelatende ikke prøver. I et av sine TV-intervjuer uttalte legendariske Erik Bye – adressert til politikerne følgende visdomsord som burde være en selvfølge: «Hver morgen når dere politikere våkner bør dere huske på at dere hver dag skal være folkets tjenere og ikke dets herrer!»

Der er vel stor enighet i samfunnet i dag om at det er heller smått med demokratiske spilleregler i praksis i en rekke viktige saker både kommunalt og rikspolitisk. Både Grunnloven og dens demokratiske paragrafer trampes mer og mer på – ikke minst ved pålagte/vedtatte EØS/EU-direktiver som Norge på ingen måte har verken rett eller plikt til å godta.

Paragraf 1 i Grunnloven sier at Norge er en fri og uavhengig nasjon. Det alene sier egentlig alt! Den paragrafen kan ikke uten videre strykes – slik den faktisk har blitt gjort ved flere anledninger for lengst. Ikke minst av partiet Høyre med sin internasjonaliserings-iver av norsk selvstendighet og eiendom!

Hvem har opptrådt mest udemokratisk i Norge de siste 4-8 årene? Jeg tror at 2 partier kan trekkes ekstra sterkt frem i den sammenhengen: Høyre og MDG. Hvert av dem på sine bestemte måter. Jeg sikter i første rekke til de mange såkalte reformene som Høyre har stått i brodden for, og som i det store og hele egentlig har vært mislykkete og absolutt mot folkeflertallets vilje. Det dreier seg stort sett om sentraliserings-iver og angivelige sparetiltak som hittil har vist seg å være nedbrytende på en rekke måter. Videre har man Høyre’s meningsløse iver etter å gi fra oss overformynderiet over flere sider av landets arvesølv – bl.a. vannkraften og jernbanen. Høyre tåler jo som kjent ikke noe som har ordet «Stat» eller «Kommune» i seg – det er visstnok i Høyre’s øyne sosialisme. Det må derfor bort. Her skal altså privatkapitalismen heller få overta – selv fra utlandet.

Eksempel på «reformene» er politi-reformen, hvor det ved flere anledninger de senere årene har skjedd alvorlige forbrytelser ute i distriktene. Ved 3 anledninger har det stedlige brannvesen rykket først ut (!) mens politiet har kommet flere timer senere grunnet lange kjøredistanser! Det er som kjent ikke brannvesenets oppgave å ta seg av voldsforbrytere fordi politiet er plassert så sentralisert at de ikke har muligheter til å rekke frem i tide. Det neste blir kanskje at Høyre forbyr brannvesenet å ha stasjoner utenom byene eller å forby dem å rykke ut til spesielle hendelser…? Spørsmålet kan synes begrunnet. Brannslanger og pulverapparater hjelper neppe særlig mot skytevåpen!

Så har vi dette høyst useriøse partiet MDG (Miljøpartiet de grønne» – som vel passer til navnet på flere måter.) De er jo temmelig grønne m.h.t. å drive politikk. Dette dreier seg vel stort sett om ungdomsskole-elever som litt for kvikt har havnet i bystyre/byråd uten nødvendig erfaring fra samfunnets/arbeidslivets realiteter. Det fremstår som et drømmeparti uten andre visjoner enn å redde kloden ved å tappe havet for vann ved hjelp av teskjeer. Det verste er jo at de synes å tro på dette selv.

MDG’s meningsløse ideer om sommerstengning av Bryggen og Torget i Bergen skapte allerede i fjor store problemer for svært mange. Dels svært alvorlige problemer. Uansett fortsetter de denne linjen – å drepe sentrum og sentrumshandelen bevisst. Her skal det bare sykles og gås, og folk ønskes ikke lenger fritt rundt i sentrum i fossilbiler – selv om disse fra år til år blir renere og renere i bruk. Det vil de nemlig ikke høre på – det passer dem ikke – det røper partiets egentlig fallitt. De har ikke fulgt med.

Her er altså demokratiet erstattet med et slags diktatur – på mange måter likt det diktaturet som Høyre har påført store deler av landets befolkning ved tvangs-sammenslåingen av fylker og kommuner helt klart mot folkeflertallets vilje. Det er en helt rå og hensynsløs overvalsings-politikk basert på at «vi vet så mye bedre enn dere»! Det er en farlig utvikling!

Det er valg til høsten. Det primære målet for folk flest må være å svekke disse farligste politikerne,- styrke demokratiet igjen og reversere svært mye av det som er blitt gjort i maktmisbrukens navn de siste 4 årene. Kort sagt trenger vi både en ny regjering og snarest også nye byråd både i Bergen og i Oslo! Det må da fortsatt finnes ansvarlige og erfarne politikere som tør å si fra….. eller…??

Slike splittende politikere i samfunnet som Høyre og MDG har vist seg å være, bør vingeklippes merkbart ved de neste valgene!

Wilfred Høsteland