Debattsky sensur-aviser

Publisert 27.4.2020
Foto: Colourbox

Norske aviser er stort sett inndelt i to hoved-eierskap:  Amedia   (Arbeiderpressen, Arbeiderpartiet og LO)   og Schibsted-gruppen på såkalt borgerlig side.  At disse store eierskapene som må sies å ha monopol på hovedtyngden av norsk presse, er i høy grad og mildest talt svært usunn!  De gir alltid inntrykk av at de er nøytrale,- at hver avis har sin fulle ytringsfrihet, osv.  Det er absolutt en sannhet med sterke modifikasjoner.  Det stemmer altså ikke.

Min grunn til å hevde dette er – i likhet med mange andre lesere – at man ikke slipper til med meninger om hva som helst, og man kan selv heller ikke alltid få ens egne meninger og vinklinger på trykk.  Dette strider helt klart mot både Grunnloven og andre lover om ytringsfrihet og demokrati generelt.

Jeg har deltatt i utallige debatter helt tilbake fra 1960.  På den tiden, og de følgende 15-20 årene var mange av de større avisene rett og slett privateid (bl.a. Bergens Tidende/familien Eide som stiftet avisen i 1868 og som fortsatt satt på toppen i 1960-1970-årene),  og der var redaktører og journalister som var svært åpne for at diskusjoner kunne pågå i avise-spaltene i ukesvis. Da kom også stadig flere synspunkter inn omkring de aktuelle temaene, og man fikk også selv god plass til å kommentere flere ganger.  Den gangen var Bergens Tidende en flott eksempel, da med sjefs-redaktør Ingemund Fænn og senere redaktør Rødland, og en flott samling av journalister av hva man kan kalle høy kvalitet og med sans for andres meninger og innspill. At datidens journalister også skrev langt bedre enn vår tids, skal også understrekes!

Den tiden er ubetinget slutt for lengst. Jeg snakker av solid erfaring – ikke bare fra Bergensavisen og Bergens Tidende i de senere årtiene,- men også fra Aftenposten, VG og Dagbladet.  Til de tre sistnevnte har jeg anslagsvis sendt inn et tyvetalls innlegg. Ikke ett eneste har kommet på trykk grunnet «plassmangel»  Den «plassmangelen» er en gammel og falsk klisjè – en dårlig skjult «grunn» til ikke å trykke meninger som ikke faller dem i smak!

Det er ingen tvil om at Schibsted-avisene, hvorav bl.a. både Aftenposten og Bergens Tidende dessverre er en del av,- styres fra et eller annet «orakel» som har fortalt redaktørene hva de kan trykke og hva de ikke kan trykke.  Dette kan de bare benekte så mye de vil.  Det hele er altfor gjennomsiktig!  Bergens Tidende (BT) har begynt å føre en ytterst snål politikk, hvor man bl.a. får høre at hvis man sender inn et innlegg om et gitt tema – og en eller flere andre har sendt inn «noe lignende» for noen uker eller måneder siden,- da er temaet u-interessant for avisen!  «Noen» har jo allerede tatt opp et tema,- da får andre vær så god bare holde munn!  Det vitner om redaksjons-medarbeidere uten kompetanse til å ha de jobbene de har – bl.a. som redaktører.  Redaksjons-medarbeiderne i f.eks. BT liker også ekstra godt å endre innsenders heading og «uvesentlige» punkter/avsnitt – noe som selvsagt dreier innsenderens meninger og slik egentlig forfalsker hva som opprinnelig var skrevet.  Mange vesentlige poenger har gang på gang blitt sensurert bort under de mest idiotiske «argumenter».

Så har vi Arbeiderpressen (Amedia), som styres fra toppen av AP og LO.  Herunder kommer Bergensavisen (tidligere Bergens Arbeiderblad).  Der må man bare holde seg borte hvis man har andre meninger enn avisens offisielle meninger om Islam, innvandring, AP’s mislykkete sløse-politikk i Bergen,  abortsaken, homofili, eller pro-Israelske innlegg. Kritikk/korreks mot avisenes gjesteskribenter tåles heller ikke.  Det gjelder forøvrig også BT m.fl.   Dette er «ikke-innlegg».  Venstresiden er som kjent antisemittisk – ikke minst grunnet A-pressens holdninger og meninger.  Jeg har selv re-sendt innlegg helt opp til 7-8 ganger, og har til slutt spurt om grunnen til at de ikke trykkes.  BA har aldri svart på slike spørsmål.  Manglende svar er jo også egentlig klare svar!  De vil styre folks meninger og følgelig sensurere og blokkere for dem som skriver mot det som er såkalt politisk korrekt!

Norsk presse, så vel som andre norske medier som NRK og TV2, forfekter ved mange anledninger hvor viktig ytringsfriheten er, men passer seg nøye for å ikke følge den selv.  Slik er jo hykleriet.  Og slik er også frykten for å få kritikk for å trykke meninger som et mulig (?) leser/seer/lytter-flertall ikke liker.  Tenk om visse nevnte temaer kom til å skape en interessant og frisk debatt?  Redsel og gru – tenker nok de stakkars og ynkverdige mediefolkene!!

PS: BA har en fast vignett i avisen som sier at man må bare sende inn leserbrev – «Vi tar debatten».  Det er bare en falsk floskel – de tar ikke debatten!  De tør simpelt hen ikke.  Jeg har sagt det i en annen sammenheng tidligere;- mange aviser har ikke en redaktør men en redd aktør!

Wilfred Høsteland