DEM vil oppheve tvangssammenslåinger

Publisert 21.6.2021
Foto: Sfm.no/Wikimedia Commons

Demokratene vil oppheve tvangssammenslåingen av kommuner og fylker. Demokratene har sett seg lei på at særlig Oslo, styrer utviklingen i hele landet. Norge har en unik spredt bosetning, og sentraliserings-teorier fungerer ikke her i landet. Om staten slutter å sløse bort penger i utlandet, har vi råd til bygder og byer med god infrastruktur og gode offentlige lokale tilbud i hele Norge.

Kommune- og fylkesreformen avskaffet fylkesnavn med tradisjoner tilbake til sagatiden, og erstattet dem med sjelløse kolosser som ingen av innbyggerne egentlig følte seg hjemme i. Kommunene og fylker har også blitt slått sammen, oftest imot innbyggernes vilje, uten at de påståtte stordriftsfordelene og bedre tjenester til folket har inntruffet.

Dette har endret kommunene fra å være små størrelser, der hvert individ kan påvirke mye, til å bli store byråkratier hvor folket ikke tilstrekkelig blir hørt. Det er ingen skam å snu. Demokratene vil når vi kommer på stortinget etter høstens valg: Avskaffe kommune- og fylkesreformen.

Sammenslåinger vedtatt i Stortinget skal oppheves dersom èn av de kommunene eller fylkene som ble tvangssammenslått sammen selv ønsker dette – eller folket gjennom innbygger initiativ og folkeavstemning.

Vidar Kleppe
Stortingskandidat for Demokratene