Demokratiets forvitring

Publisert 31.10.2022
Foto: Colourbox

Et «ran» kan foregå på mange måter. Innføring av EØS-avtalen, og spesielt New Public mangament-styring (skille politikk/ forvaltning, mål og resultatstyring), er blitt virkemidlet. Vannkraftverkene – hvor ca. 92% av kraftproduksjonen – eies av kommuner, fylker og staten (hele det norske folket eiendom), medfører at avstanden mellom eier (det norske folket) og forvalterne av vannkraften. Markedskreftenes forsøker å bevisst å fremmedgjøre eieforholdet ovenfor befolkningen, samt avdemokratisering av samfunnet. Klargjøre for senere privatisering – slik det har skjedd eksempelvis med Telenor?

EØS-avtalens krav om «like konkurransevilkår/ forbud mot diskriminering – EØS-lovens art 1)», har medført endringer i organisering av offentlige virksomheter. Det vil si «AS-ifiseringer» av selskapene regnskapsteknisk, og at det er blitt slik at mer eller mindre håndplukkede markedsliberalister ha overtatt styringen, og som står mer eller mindre uten respekt for demokratiet og menneskelige hensyn (skal skaffe seg selv mest mulig egen lønn/ bonus og overskudd).

Det er kanskje ikke så merkelig at strømmen blir dyr, når man ser det organisasjonskartet som Gudbrandsdølen Dagningen presenterte forleden – med utgangspunkt i Lillehammer – som skal tjene penger på hele befolkningen sin kraft. Et overadministrert system. I tillegg skal spekulanten på kraftbørsene tjene penger, og vi må betale for utenlandskablene (sponse EU og England), og selv om vi produserer ren kraft og egentlig ikke skal betale for klimakvoter, må vi betale for EUs klimakvoter (gass og kull som selges/ benytter i EU til kraftproduksjon). På toppen av dette kommer alle de som skal selge «billige» kraftavtaler i butikker, telefon, stand og epost (agenter).

Kraft, som egentlig alle eier, burde vært levert til selvkostpris. Men slik systemet fungerer – så ender kraften opp til å bli kostbar. En måte å lese dette på er – er at demokratiet har tapt på energisektoren. Demokratisk styring og kontroll er erstattet av et marked – helt ute av kontroll. I dag opptrer politikere mer som et filter/ bortforklarende elementer – for å forsvare markedskreftene interesser i inn- og utland. Igjen sitter befolkningen – som eiere av kraften – og opplever at de er blitt «ranet» i eget land, av politikere som forteller usannheter, halvsannheter, og manipulerende budskap forsøker å fremstille det som «demokratiske prosesser» (unntaket er Fremskrittspartiet og Høyre som åpent har sagt at de vil privatisere/ selge alt som felleskapet eier av viktige inntektskilder – i den hensikt å svekke/ ødelegge velferdsstaten og den ytelser/ sikkerhetsnett for alle.

Nå oppfordres folk til å bruke mindre strøm, gjøre strømmen så dyr at de skaffer seg alternativer (de som har økonomi til det/ solcellepaneler o.l), slik markedskreftene skal få mer kraft å tjene penger på, samt at når flere produserer egen strøm skape større avstand til eierne/ eierskapet av kravselskapene (folket).

Jørund Hassel
Lillehammer