Den fjerde og farlige statsmakt

Publisert 3.8.2020
Illus.foto: Colourbox

Jeg vet ikke hvordan og når begrepet «Den fjerde statsmakt» oppsto, men det mo jo ha hatt sin gode grunn.   Som de fleste vel vet dreier det seg om journalistene/mediefolkene. Disse som har svar på alt og som ønsker å fremstå som ufeilbarlige orakler og diktatorer. Det er disse som ønsker å styre hva du og jeg skal mene og ikke mene, og som følgelig nyter å kassere innlegg fra lesere som ikke mener i samsvar med dem i redaksjonen.

De kjenner nok Grunnloven og dens utvetydige paragrafer som bl.a. slår fast at i demokratiet Norge har vi ytringsfrihet. Vi kan altså mene hva man vil, og ytre seg om hva man vil og på hvilken som helst måte man måtte ønske innenfor grensene for injurier og personlig sjikane.

Men «den fjerde statsmakt» er som kjent minst 80% venstrevridd. Det har betydd svært mye – spesielt de siste rundt 20 årene når det gjelder hva som er såkalt politisk korrekt eller ikke. Man er f.eks. ikke politisk korrekt hvis man mener noe annet enn de nevnte 80%. De har nok også medvirket til – på sine måter – at regjeringene i de senere årene har vedtatt lover som sterkt innskrenker hva som er tillatt å sette på trykk – eller ytre seg om på andre måter i det offentlige rom. Altså SENSUR! Det strider mot Grunnloven og mot folk flest sin rettferdighetssans.

Grupperinger som er oppstått/kommet til Norge de siste dekadene er bestemt å være verbalt immune – overbeskyttet mot kritikk – som Indias hellige kyr. De er fredet. Man skal helst smile og hilse på dem og ønske dem og deres tradisjoner hjertelig velkommen til Norge – Europas sosialkontor, antisemittsenter og søppeldynge. Her er alle velkommen med hva som helst i det «fargerike fellesskap» hvor alt kan mikses sammen mot både naturlover og logikk.   Og mot folkeviljen. Det har våre «folkevalgte» bestemt bak vår rygg – uten vårt mandat! Grensene er åpnet på vidt gap – vær så god bare stig på enten du er medlem av øst-Europeiske tyveribander eller «militante» muslimer. Nå er der også fremmet forslag om at Norge skal importere enda flere «skeive» av forskjellige kategorier fra andre land hvor de er forfulgt.   Er vi normale blitt spurt?   Selvsagt ikke. Vi er umyndiggjort!

Journalister og politikere er på mange måter godt sammensveiset. De påvirker hverandre i stor grad. De står i mange tilfeller sammen i en slags felles front mot de «politisk ukorrekte» – mot det normale. Normer kan bare slettes – norske tradisjoner og selvstyre på en lang rekke områder kan bare tråkkes ned.

Med en slik utvikling som vi har vært vitne til de siste årtiene, vil Norge etter alt å dømme være et totalitært samfunn om maksimum 30 år – og sannsynligvis i stor grad styrt av muslimske politikere og andre skeive elementer. Det blir kort sagt et pill råttent samfunn alliert med andre av verdens verste regimer – fritt for alle våre verdifulle tradisjoner og normer.   Den som lever får se. Vel bekomme! Jeg er selv virkelig glad for at jeg ikke er her om 25-30 år! La oss i dag slå fast at vi – Norge – har sett sin beste tid. Mediefolkene og politikerne har så langt sørget for det og vil fullføre tragedien!

Wilfred Høsteland