Den norske Grunnloven § 1

Publisert 4.4.2022
Foto: Sfm.no (Innfelt: Wikipedia)

Jeg har skrevet mye om Grunnloven, og da spesielt om § 1. Å overlate makt til fremmede nasjoner, er å regne som høyforræderi. Jeg har tatt opp saken med Stortingets Kontrollkomite, som aviste det. Loven er helt klar den. Nå serveres det penger til EU helt kritikkløst. Selv etter Grunnloven § 49, er det folkets penger de serverer. Altså skal det helt ubetinget være en folkeavstemming om det. Jeg tror at det å hjelpe flyktningene fra Ukraina, etter de folkemord og ødeleggelser begått av Russland, er det etter folket helt rett å hjelpe disse.

At Norge må styrke det norske forsvaret, er helt korrekt. Putin ertet Norge med deres svake forsvar for mange år siden. Den måten de gjorde dette på, var å fly mellom sine baser i Engels og Kola like utenfor Norges grenser med sine bombefly og jagere. Bodø sendte opp 2 F16 fly. Og nå etter krigen i Ukraina, så skal forsvaret helt korrekt opprustes. Men hvor mye penger skal man avse til dette? Forskjellige regjeringer bakover til og med Stoltenberg, har nedrustet Norge så det rekker. At Russland er blitt så aggressivt, det overrasket til de grader til og med meg. Den franske presidenten har prøvd å megle, å få Putin til fornuft. Biden truer, men hva skjer?

Dette lille Norge, som er en liten fjert å regne, der tar den norske statsminister Støre på seg boksehanskene og refser Vladimir Putin så det holder. Dette trudde jeg aldri jeg ville få oppleve å se eller høre. Så der bør Støre få ros i stedet for all kritikken jeg pleier å gi disse politikerne og den norske regjering, som ikke i det hele tatt bryr seg om lov og rett, noe de aldri har brydd seg med å gjøre. De har ett kontor som heter Regjeringsadvokatens kontor. Der sitter det advokater som beskytter folkevalgtes mange lovbrudd.

Hans Bauge