Den norske grunnloven og Nato

Publisert 12.6.2020
Foto: CXolourbox

Nå skal jeg ta for meg den Norske Grunnlov, EU og NATO. Politikerne sier at EU, ja også EØS at man i Norge kan ta jobb i ett hvilket som helst land innen Schengen, men kan vi egentlig gjøre det.

I USA kan man reise, bo og jobbe i samtlige av delstatene, fordi alt foregår på Engelsk der borte. Her i Europa er det ikke like enkelt. Vel normalt skulle de fleste også kunne snakke Engelsk i Europa, men slik er det ikke. I Tyskland, spesielt i mitt Tyskland, finnes veldig mange som kun snakker Tysk og mange andre land også at folk nærmest forlanger at de som kommer dit skal lære det språket. Jeg har svært god erfaring med EU landet Sverige. I mitt Sverige, der jeg bor, er det kun få som forstår Norsk, vel jeg har mistanke om at de forstår, men later som de ikke forstår, fordi de ser på Svensk som ett verdens språk som alle skal lære. Det offentlig Sverige er verre. Her sier de at de ikke hører når jeg snakker Norsk, men går jeg over til Engelsk, da hører de, men da sier jeg rett ut at jeg ikke forstår Svensk, da sier jeg at når jeg snakker Engelsk til dem, er det normal høflighet at de også svarer på Engelsk. Er det noen som ikke forstår Norsk, da har jeg plutselig blitt dom og forstår ikke Svensk, men da finner jeg ut at Engelsk kunnskapen er svært dårlig, til og med i domstolen, når jeg forlanger at de skal svare meg på Engelsk. D.v.s. at en nordmann som ikke snakker Svensk flytende ikke får arbeid i Sverige, altså den delen at man kan få arbeid i ett hvilket som helst land i Europa faller som følge av språkbarrieren. Dermed faller fordelen med EØS og Schengen bort.

De negative sidene er store. Slik det har blitt kan kriminelle entre ett hvilket land de vill på tyveritokter og raskt komme seg ut med tyvegodset. Det har kommet for en dag i enkelte saker. Om man måtte legitimere seg for å krysse grensene, kunne man stoppet dette, før forbrytelsen virkelig skjedde. Videre betaler EØS land nærmest dobbelt i avgift til EU enn EU landene betaler. Videre betaler allikevel Norge straffetoll til EU som ett EØS land. Med frihandelsavtale, kunne ikke EU krevd dette.

Hadde man hatt kun en frihandelsavtale, kunne ikke EU i det hele tatt protestere om man f.eks. hadde inngått noen avtale med Russland. Nå er Britene ute av EU. Norge leverte mye fisk til Storbritannia. Med Norge ute av EØS kan den handelen fortsette. Uansett, Norge har produkter som EU trenger, uansett EØS eller frihandelsavtale, så da ville Norge være mer tjent med en frihandelsavtale.

Vedrørende Grunnloven, skal den følges til minste punktum, fra § 1 til § 121

Om noen politikere i noen parti ønsker å forandre noe i Grunnloven, bør absolutt Grunnlovens § 121 leses og studeres, men det har vel politikerne vanskeligheter med. Politikerne regner vel seg selv som guddommelige og uovervinnelige og at de rangerer over Grunnloven. Spesielt regner tror vel Statsministeren at hun har utvidete fullmakter. Hun tror på ramme alvor at hun har utvidete fullmakter. Oljefondet er det staten Norge som eier, men hvem er nå staten da? Det er det folket som hun i en uttalelse har sagt at ikke har rettigheter i Norge. Det vil nå ikke være så lurt av noen av regjeringene, denne og senere regjeringer å prøve å forandre noe av Grunnloven, da etter grunnlovens § 49, skal folket ha beskjed. I en så viktig sak, har folket rett til å uttale seg, da etter denne paragraf er Norge ett folkedemokrati og slik skal vi ha det. Det er mye mer jeg kunne ha skrevet her om denne verbale revolusjonen, ja nå bruker jeg ordet krig. Erna Solberg har uttalt at Nordmenn ikke har noen historisk rett til å bo i Norge. D.v.s. at Erna Solberg som statsminister ikke har anledning til å sende milliarder av kr. til andre land, når vegene i distriktene skriker om vedlikehold, men det har de ikke penger til.

Så var det NATO som ble dannet av President Harry Truman i 1949. Grunnen til det var at USA var skremt over at den nasjon som var en alliert i krigen mot Nazistene, var ekstremt brutale mot de tapende nasjoner i krigen. Den nasjonen som led mest av alle i krigen, hadde så absolutt rett til å behandle taperne røft, mens vestmaktene hadde silkehanskene på. Påstandene om at Russland og Putin er aggressive, er feil. Da Putin overtok etter Jeltsin, ville Putin rive resten av den usynlig muren som skilte Russland og Vest Europa. Han ville ha visumfritak mellom Vest Europa og Russland. Han ville melde Russland inn i EU og også NATO. Dette var en måte Putin ville bevise at Russland er en fredselskende nasjon, men Russland ble nektet begge deler. EU sa også blankt nei til visum fritak. For dette burde Vladimir Putin fått Nobel fredspris. Det var den aggressive USA som nektet Russland medlem i NATO. Dessuten NATO var dannet som en forsvars allianse, allikevel brukte USA NATO som en angrepsallianse. USA brukte her Norske krigsflyvere i å bombe I Libya og der drepte Norske piloter pasienter og personale i sykehus og lærere og elever i skoler. Dette er en krigsforbrytelse som den daværende statsminister, Stoltenberg var ansvarlig for. Da Norge ikke har noen fiende i nord-øst som gjennom historien er påstått, har ikke Norge lenger bruk for NATO. Derfor må Norge umiddelbart melde seg ut av NATO, i motsatt fall skal det norske folk ha opplyst en gyldig grunn til at Norge fortsatt skal være medlem av denne krigsorganisasjonen. Dette krav setter jeg frem for det Norske folk med gjemmel i Grunnlovens § 49. Denne skal følges.

Hans Bauge