Den norske statens lovbrudd

Publisert 22.2.2021
Foto: Sfm.no

Å kalle dette jeg nå vil ta tak i som man har tatt tak i svært mange ganger for statens lovbrudd, blir feil. Staten er folket og folket har ikke gjort annet feil enn at de fremdeles lever etter at de har blitt pensjonister. Det er nemlig folket som er offeret.

I Norge går folk i pensjon når de blir 67. De har gjennom et langt arbeidsliv betalt skatt, der en del av skatten er trygdeavgift. Denne avgiften er der for at man har rett på helsehjelp og for å kunne sikre deg for den for den pensjonen du senere skal få.

Når en mann og en kvinne går hen og flytter sammen, ja noen gifter seg, men så skjer det ting da, når dere begge blir pensjonister, den ene gjerne før den andre. Den ene, altså den ene som er den første som får utbetalt pensjonen, får det han har rett på. Hva så med partneren da, når han eller hun skal ha sin pensjon? Får han eller hun det partneren har krav på? Nei da, lenge avkortet de partnerens pensjon med 15 %. Det ble her mange ubehagelige spørsmål om dette, uten at de kunne gi klare svar, så forandret de litt på det og i stedet for 15, så forandret de det til 10%. Det beviser klart og tydelig at det Jan Hansen startet med for noen år siden, ville være nok til å få en statsminister stilt for riksrett for masse ran av pensjonister. Hva er det jeg sitter og sier, riksrett? Stortinget bruker ikke riksrett mot noen kollega i det hele tatt. Det gir jo politikerne ulovlig stort spillerom.

Uansett 10 eller 15% avkortning på pensjonen, er dette tyveri, men tyveriet er så grovt at man kan sidestille det med ran. Kollektivt pensjonist ran.

En bankraner eller en som raner en butikk eller noe annet, blir sporet ned og tatt og får ofte lange fengselsstraffer, men hva med politikerne når de bryter straffeloven, ja for ran er meget straffbart. Politikerne har ingen immunitet for å bli straffet. Bare Kongen og hans familie har det etter Grunnloven.

Det virker rett og slett at politikerne har gitt hverandre slik immunitet. Noen slik avstemning på Stortinget, er å regne som ulovlig avstemning, for Grunnlovens bestemmelser er absolutt og kan ikke settes til side av noen avstemning i Stortinget. Som følge av det bør politidirektoratet til skrives for å få politiet til å etterforske politikere som handler i strid med Grunnloven og ran er straffbart, uansett hvem som er ransofferet og kollektivt pensjonist ran bør straffes strengere enn de som begår væpnet bankran.

Hans Bauge 
Samfunnskritiker