Det er fortsatt ikke «vanlige folks tur»

Publisert 18.12.2023
Foto: Colourbox
Personlig ytring!

Skatteetaten kom den 15.12.2023 med et forhåndsutfylt forslag til nytt skattekort for 2024. Etter å ha estimert egne inntekter og et skattefradrag for renter på 22 % også for 2024, ble skattekortet automatisk endret med – 1 % mindre i skatt i forhold til 2023. Renteøkningene i løpet av 2023, og svært mye takket være en ren rentekåthet i Norges Bank (tross mange og gjentatte advarsler også fra flere økonomer), er grov uansvarlighet og rammer ganske mange – også næringslivet. Men maktapparatet i NB bryr seg overhodet ikke så lenge de selv ikke blir personlig rammet.

For egen del medfører de siste renteøkningene en ren netto reduksjon på inntekt med hele kr. 26.652,- i 2024, altså netto kr. 2.137,- mindre pr. måned å rutte med. Lønns- og pensjonsøkningen i mai 2023 er allerede stjålet tilbake flere ganger grunnet sterk prisøkning på både mat, drivstoff, strøm og renteøkninger – i tillegg. Fortsatt holder norske riksmedier munnen sin godt lukket om kravet å få økt skattefradraget for renter og omkostninger så det monner. Det er bare så til de grader feigt, ynkelig og rett ut sagt patetisk.

For egen del betyr det langt mindre handel i Norge i tiden framover. Jeg er glad for at jeg har en rimelig bil å kjøre med og riksgrensen bare 88 km øst for eget bosted. Det er altså fortsatt ikke «vanlige folks tur» i dette landet slik svært mange ser det. Takket være destruktive krefter med kontinuerlig politisk drahjelp på tvers av flere partigrenser. Skammen sitter fortsatt på andre siden av bordet.

Med foraktfull hilsen
Jan Hansen, frilansjournalist MNJ
Ansvarlig redaktør