Det er ikke slik vi skal ha det

Kristiansand. Publisert 14.2.2017

Av Terje Larssen
Sentralstyre medlem Demokratene i Norge
Illus.foto: Colourbox

Da blir spørsmålet! Hvor lenge skal vi tolerere misbruket? Seks av ti eldre på institusjon er nå underernærte! Dette kommer frem i Nasjonalt råd sin rapport for ernæring som er et fagråd oppnevnt av Helsedirektoratet. Nasjonalt råd gir faglige råd og bidrar til å styrke Helsedirektoratets arbeid med ernæring i befolkningen og i helsetjenesten. Der kommer den avslørende IS-0611 rapporten inn. I rapporten kommer sjokk tallene, der det beviselig kommer for en dag at nær 60% av eldre pasienter på institusjoner er underernærte.

Demokratene i Norge har i lenge tid presset på at Stortings politikerne skal vedta en nasjonal strategi for å bedre kosthold og ernæring for eldre i sykehjem, eller de som mottar hjemmetjenester. Det har dessverre blitt nedstemt av Høyre og FrP, samt Venstre, gang på gang. Igjen prosederer vi i Demokratene for døve politiker ører! De som bygde landet stein for stein lider nå fordi våre politikere sover i timen! Videre får Demokratene dessverre ikke gehør for planen om et nasjonalt løft med konkrete tiltak for bedre kosthold og ernæring for eldre. Vi er derimot overbevist om at velgerne støtter oss i kampen om at dette må bli den neste store satsingen i eldre omsorgen.

Fagkompetansen er klar i sin tale! De er enig med Demokratene sitt syn! Kan vi virkelig som medmennesker la denne umenneskelige tragedien utspille seg videre? Det er det du som velger som bestemmer det den 11. September! Er du som velger enig i at nå må vi heller gå i den motsatte av ”bestemor på anbud politikken til regjeringen”? Slik skal vi ikke ha i dagens Norge om det er opp til Demokratene! Vi må heller sørge for og sikre at kunnskap om ernæring for sårbare grupper i helsetjenesten får mer plass i helseprofesjonsutdanningene, vi må også få en ernæringsstatus hos eldre som mottar kommunale omsorgstjenester og beskrive konkrete tiltak for å iverksette nasjonale retningslinjer mot underernæring hos eldre, innen en definert tidsramme. Noe vi i Demokratene forøvrig har påpekt over lengre tid.

Videre er Demokratene av den oppfattning at ved siden av et kompetanseløft for ernæring, er også kunnskap hos personalet i alle ledd viktig. Enten maten tilberedes på sentralkjøkken, institusjonskjøkken eller i hjemmet, er helheten fra der maten lages til den står på bordet helt avgjørende. Vi må igjen spørre oss selv! er det virkelig slik vi skal ha det i dagens Norge? Er du en av de mange tusen pårørende som har en mor, en far en, bror, en søster eller venn som omfattes av dette politiske sviket – Valget er ditt! Vi i Demokratene lover vi skal gjøre vårt! Da må du gjøre ditt!