Det er noen partier som bør skjemmes

Publisert 28.4.2023
Foto: Privat

Nå kan Arbeiderpartiet og Senterpartiet skjemmes.

I Malvik har Lukas hospice tilbydd et tilrettelagt tilbud for dem som skal dø ved livets slutt. Siden 2019 har Lukas-stiftelsen vært inne i et fem år langt prosjekt på oppdrag fra Helsedirektoratet. Lukas har i mange år fått flere henvendelser fra pårørende, kommuner og sykehus som ønsker å benytte seg av tilbudet.

Det er ingen tvil om at tilbudet er et viktig supplement til de statlige lindrende enhetene ved sykehus. Pasienter og pårørende har gitt tilbakemelding på at de opplever at det er mye roligere hos Lukas stiftelsen på Malvik. Det har ifølge pårørende vært som et hjem og ikke en institusjon.

I 2020 ville Solberg-regjeringen kutte øremerkede midler til Lukas-stiftelsens hospice for døende. Ingvild Kjerkol (Ap) mente den gang at kuttet var en skandale. Nå er hun helseminister og fjernet øremerkingen.

Hva er det som skjer i det politiske miljøet?

I regjeringens forslag til 2023-budsjett fjernet man øremerkingen i 2023, som er prosjektets siste år. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) begrunner kuttet med at regjeringen vil at alle som driver med denne typen omsorg, skal behandles likt.

Som fylkestingsrepresentanter for Pensjonistpartiet i Trøndelag er jeg sjokkert over at regjeringen ville fjerne dette flotte tilbudet med en begrunnelse av å legge dette ut som en konkurranse mellom mulige aktører. Dagens helseminister Ingvild Kjerkol mener alle bør ha lik anledning til å konkurrere om tilskuddsmidler, og at det er kvaliteten på tilbudet som avgjør hvor mye midler du skal få.

Man spiller ikke poker med de som skal forlate denne verdenen. Det er ingen som kan påstå at Lukas hospice på Malvik ikke gir et godt tilbud og kompetansen blant ansatte er meget god. Det er forkastelig at regjeringen skylder på den økonomiske situasjonen i landet som gjør at de må prioritere tydeligere enn før og legge menneskets siste dager ut på anbud.

Det er merkelig at partiene som sikret flertall for å beholde støtten i 2020, er de samme som nå foreslår å kutte øremerkingen. I dag har vi en situasjon hvor mange ikke blir utskrevet av sykehuset. I mange kommuner mangler man sykehjemsplasser og vet ikke hvordan man skal takle personer som er døende.

Det bør være riktig at man har en plass som Lukas hospice på Malvik hvor den døende og dens pårørende kan få rolige og fine dager. Institusjonen har en flott beliggenhet og ligger sentralt når det gjelder Trondheim, Melhus, Malvik og Stjørdal.
Det er ingen grunn til å splitte tilbudet til mange plasser. Dette tilbudet burde fungerer og burde ha fortsatt i mange år fremover. Arbeiderpartiet, SP og SV klarte å legge ned dette flotte tilbudet.

Svein Otto Nilsen
Fylkestingsrepresentant for Pensjonistpartiet i Trøndelag