Det kommende valget

Publisert 10.6.2021
Foto: Colourbox

Nå er det igjen valgår. Da skal man igjen stemme om man skal få det bedre eller verre. Så er det store spørsmålet da. Hva skal man stemme på? De alle sammen er jo mer eller mindre like. Vel partiprogrammene har en viss forskjell, men flere partier er så regjeringskåte at de tar ikke partiprogrammet så alvorlig. De tenker at folk er noen nyttige idioter for politikerne. La oss ta skrekkeksempelet FRP. De har under Jensen vist en tilbøyelighet å lyve for sine velgere. Da Jensen overtok etter Hagen lå FRP på noe over 20 %. Jensen har vært så flink at hun har fått partiet til å vippe nedpå sperregrensen.

Norge er i besittelse av verdens beste Grunnlov. Den forteller i klartekst at Norge skal være ett fritt og udelelig rike. Allikevel har vi hatt 2 folkeavstemninger om Norge skal bli med på den Europeiske union (EU). Dette selv om Grunnlovens § 1 sier klart nei til dette. Jeg vil med dette poengtere at Grunnloven er også overordnet folkeviljen, men det behøver man ikke bry seg med, da folkeviljen de 2 gangene var samstemte med Grunnloven. Allikevel meldte Brundtland Norge inn i EØS, som ikke var annet enn at Norge skulle avstå suverenitet og etter hvert har det blitt mer og mer av det til Brüssel. Det var Høyforræderi så godt som noe, faktisk det høyeste.

Etter Grunnlovens § 49 er Norge ett folkedemokrati. Alle store og viktige beslutninger skal avgjøres med folkeavstemninger.
Etter Grunnlovens § 2 skal alt ledes i henhold til den kristne tro. Med dette kan politikere ikke ha annen tro enn kristendommen. Dermed må politikere som ikke er det, konvertere til den kristne tro om de skal delta i styre og stell av Norge. Ingen som er valgt til å styre Norge har noen rett til å ha annen tro enn kristendommen. Det vil stride mot Grunnloven.

Så hva skal man så stemme på? Det florerer på Stortinget mange partier, der medlemmene er globalister, altså vil ha Norge i en union, noe Grunnloven forbyr. Da må folket gå igjennom partier som ikke vil ha noen union. De politikere som sier det at Norge ikke klarer seg utenfor noen union, må det norske folk snu ryggen til og stemme på de partiene som ikke vil ha noen union i det hele tatt, for Norge kan fint klare seg utenfor.

Det har vært en del observatører på flere av de senere Stortingsvalg, der valgene er blitt dømt med valgfusk.   Det er flere måter som man kan begå valgfusk på. En av dem ligger hos media, som nekter å hjelpe små partier i å få ut deres program til folket. Dette gjør at mange partier blir nærmest å regne som usynlige for folk flest. En annen del er at partier går rundt på sykehjemmene, der på avdelinger ligger gamle, der mange er senile. Her skal pleierne være snille å hjelpe de senile i å stemme for dem. Det gir pleierne flere stemmer enn de har lov til å inneha. Altså, valgfusk. Man skal heller ikke se bort fra at noen av tellemaskinene har blitt fikset med. Kan det være dette som gjorde at det vart farlig å la folk få lese rapportene til Helsingfors komiteen. For når valgene var gjennomført og rapporten var lagt ut, ble de fjernet før noen rakk å lese dem.

Jeg kan si så mye at denne Solberg regjering som har fått herje fritt i 8 år, er desidert den verste regjering som har fått herje i Norge, der de har kjøpt seg inn i FN systemet. Her har regjeringen brukt folkets penger helt kritikkløst, gått hen og betalt milliarder av kr. for å tekkes Kina. Det som her ble gjort er korrupsjon. Verre er det at statsministeren har brukt folkets penger, uten at folket etter Grunnlovens § 49 har rett til å si sin mening med dette og da er dette underslag. Statsministeren har også forsøkt å islamisere Norge. Hun har også uttalt at hun ville ha innført Sharia lover i Norge.

Hans Bauge 
Samfunnskritiker