Det Norsk Orgelselskab bør bytte navn

Publisert 28.1.2021
Foto: Colourbox

Dette ærefulle navn bør byttes med Det Norske Pibeorgelselskab. Foreningens liste over nye orgel-installasjoner i Norge fra nå og flere ti-år bakover, nevner kun de installasjoner der pipeorgel er valgt. Foreningen synes å vende ryggen mot det faktum, at mange kirker og kapell gjennom de siste 70 år faktisk har installert først Hammond tonehjuls kirkeorgler, senere elektroniske orgler, og de ca. siste 30 år digitale kirkeorgler. Ikke et pip om dette er nevnt.

Som pensjonert organist – alltid med et åpent sinn mht. spennende instrumenters utvikling – har jeg forstått at noen fremdeles tror at Jorden er flat, at sveive-grammofonen er langt bedre enn en CD-spiller, og at pipeorgelet – først verpet av oppfinnsomme munker ca. 300 e.Kr. – er det eneste musikkinstrument-prinsipp som skal tillates til sakral musikk i Guds hus. Lyd er luft i svingninger. Luften i fløytene/pipene settes i svingninger når den treffer skråkanten i røret. Tonene fra digitalorgelets høyttalere setter luften foran membranet i svingninger, og lyden høres. Strenger og tunger vibrerer osv.

Prestens stemme frambringer Guds ord via digitalt forsterkeranlegg og mikrofon. Hvorfor kan ikke da alle kirkemusikere/organister/kantorer akseptere at musikk til Guds ære like gjerne kan skapes på et digitalt orgel som på et tradisjonelt pipeorgel? Hva er det med en del norske organister som gjør at de krever å spille på et pipeorgel med 12 stemmer til 3 millioner, framfor å spille enda mer variert på et velklingende, digitalt kirkeorgel med 80 stemmer, 6 stilarter, database med tilgang til over 600 alternative orgel- og orkesterstemmer, – til 400.000.-? Sa ikke Gud at vi skulle utvikle Jorden? Og når kirkevergens budsjett ikke på langt nær kan oppfylle organistens prestisjetunge millionkrav – hva gjør man da?

Det er forskjell på kvalitet når det gjelder så vel pipe- som digitalorgel. Noen er bedre i ekte orgel-klang enn andre, noen bedre utstyrt, noen har finere design, teknologi osv. Men ser man til utlandet, oppdager man at samholdet, respekten og lojaliteten mellom dem som spiller pipeorgel eller digitalt, er på topp. Norske orgel-spillere må lære vår tids og framtidens kirkeorgler å kjenne, ved å stige ned fra kjepphesten. Da vil de oppdage den rikdom som bor i det de fryktet!

I Norge har vi en rekke digitale installasjoner, med bl.a. Johannus (Nederland), Allen (USA), og også flere fra den digitale orgelbygger svenskene har over 200 kirke-installasjoner av: Viscount (Italia). Det Norske Orgelselskab bør oppheve den boikott og «fiendtlige» holdning til digitale kirkeorgler og de som trives med å spille på dem. Et orgel er et orgel – et redskap, – og verden går videre!

Terje Haugom
Pensjonert organist