Det store, norske dukke-teateret er med i to foreninger

Publisert 17.4.2020
Foto: Colourbox

Det finnes flere forskjellige typer dukketeater. Hånd-dukker, skygge-dukker – eller marionetter – dukker som styres og beveges ved hjelp av tynne tråder ovenfra. Uansett type dukke – de som styrer dukkene, er dukke-førere. Et av de største dukke-teatrene i Europa er Norge.

Er det mulig? Ja visst! Marionettene er de ledende, norske politikerne. Og dukke-førerne styrer marionettene fra Brüssel. Det store, norske dukke-teateret er med i to foreninger – EØS og Schengen. Styrelederne i foreningene holder til i styreledernes hovedstyre – EU i Brüssel, – og de bestemmer faktisk hva marionettene på det norske Storting og i Regjeringsbygget skal si, hva de skal mene, hvordan Det norske dukke-teater skal forvalte pengene sine, oljefondet sitt, hvordan norske pensjonister skal ha det økonomisk, og mye mer.

De ca. 5 millioner tilskuere som sitter og følger med på de til tider hasardiøse, skremmende og håpløse koreografier som utspiller seg blant marionettene på scenen, er for lengst blitt enige om – at skal det bli virkelig givende, gledelig og vekst-fremmende å se på de til nå mest begredelige forestillingene – som også har ført til enorm forskjellsbehandling av gifte og samboende pensjonister i forhold til de privilegerte enslige, – så må Det norske dukke-teater omgående forlate foreningene EØS og Schengen!

Da vil de ca. 5 millioner tilskuere både se og merke at marionettene – de ledende norske politikere – ikke lenger henger i Brüssel-styrte EU-tråder, men har fått eget liv, egne, fornuftige tanker, og gjør fornuftige ting, skaper rettferdighet i velferdssystemet – også for pensjonister, – akkurat som tre-dukken Pinoccio! Og så oppdager dukkene at de klarer alt så mye bedre – uten fjernstyring! Og ca. 5 millioner tilskuere applauderer, hopper og danser, og vifter med norske flagg!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.