Det store pensjonstyveriet!

Publisert 1.11.2020
Illusfoto: Colourbox

I 1975 vedtok Stortinget at gifte og samboende pensjonister hadde det bedre enn enslige pensjonister, og av den usaklige grunn skulle gifte og samboende pensjonister få 25 % avkortning på sin rettmessige pensjon – før skatt. Senere klarte opposisjonen å redusere de 25 % til 17 %. Og for få år siden gikk FRP i bresjen for å redusere denne høyst urettferdige reduksjonen til 10 %, der den står nå. Men – fortsatt et pågående svik og bedrageri, i demokratiet Norge i 2020!

I Norges Grunnlov § 98 heter det: Alle er like for loven. Intet menneske må utsettes for usaklig eller uforholdsmessig forskjellsbehandling. Og nettopp mot denne paragrafen – og mot gifte og samboende pensjonister – har samtlige stortingsrepresentanter og regjeringsmedlemmer gjort seg skyldige i svik! Man må ikke glemme, at hver og en arbeidstaker har betalt sitt rettmessige pensjonstrekk, ut fra sin stilling og stillingens størrelse. Som enkelt-individ, – uansett sivil status. Og det er like soleklart rettmessig at man da også skal motta sin pensjon som enkelt-individ, uten at sivil status skal ha noe som helst å bety for utbetaling av pensjonen. Men slik er det vitterlig ikke! Denne forskjellsbehandlingen bygger på høyst subjektive og usaklige argumenter! Man betalte inn som enkelt-individ, man skal ha utbetalt som enkelt-individ. Hvilket tilsier likhet for loven, i dette tilfelle § 98 i Grunnloven.

Fra pålitelige kilder opplyses det, at samboende og gifte pensjonisters pensjon fra vedtaket i 1975 og fram til i dag er blitt avkortet med til sammen 550 milliarder. Det er derfor høyst akseptabelt å stille spørsmålet: Hva har våre folkevalgte tenkt å gjøre for å rette opp dette stadig pågående røveriet? Hadde de hatt et fnugg av skam og anstendighet i livet, burde de gifte og samboende pensjonister som lever i dag få etterbetalt de 10 – 17 % som deres pensjon ble avkortet med fra den dag de ble pensjonist! Dette bør også få innvirkning for evt. etterlatte-pensjon. Samlet i sum som engangs-beløp fra dag 1 som pensjonist, og deretter de rettmessige 100 % – uavkortet – minus evt. skatt, videre måned for måned. Det vil være å vise respekt for Grunnloven, og for alle pensjonister som lever i dag! Likhet for Loven gjelder oss alle!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.

Redaksjonens merknad: Disse sakene skal sfm.no holde varm helt fram til valget i 2021. Vi kommer til å avsløre alle partier som støtter ran av pensjonister som er gifte eller bor sammen. «Politisk selvtekt» skal ikke aksepteres fordi selvtekt er en kriminell handling om man ser nærmere på «Alminnelig Borgerlig Straffelov». Den gjelder for alle, og uavhengig av om man er politiker eller ikke. Den som er med på selvtekt begår en kriminell handling. Det må dagens politiske partier være smertelig klar over. Red.