Det sytes over en lav sko fra Jammerdalen!

Publisert 22.8.2021
Foto: Colourbox

«Nå må vi slutte med å bore etter ny olje og gass!» sytes det over en lav sko fra jammerdalen på rød-grønn side. Klima, klima, klima! Det finnes tung-industri i store land i verden som gir katten i renseanlegg, og pipene spyr ut mengder med fysjom som får utslipp fra norsk bilpark til å bli en mikroskopisk fjert i sammenlikning. Det maser ikke klima-folket om i det hele tatt. Derimot vil de sette kroken på døren for norsk levebrød nr. 1 – olje og gass, som ikke bare Norge, men flere av Europas land nyter godt av, både til drivstoff, industri og oppvarming. Og så vil de presse oss som kjører diesel eller bensin til å betale minst 40 kroner literen, så vi tvinges til å kjøpe batteri-bil! Og disse skal liksom være folkets tjenere?

Hele klima-bevegelsen tror at det som skjer med naturen i form av hetebølger, skogbranner og is-smelting er menneskeskapt. Faktum er at litt av det nok er menneskeskapt, som uforsiktighet med ild, grilling, sigaretter osv. lett kan skape tragiske branner. Men i hovedsak er det de klimatiske opp- og nedturer som vår klode har gjennomgått i milliarder av år. Det vet folk som har studert slikt. Men DET vil ikke jammerdalen ta til seg!

Fossil-bilen skal slaktes, og eierne straffes! Helt sykt! Slikt er diktatur! Vi håper virkelig at høstens valg gir oss politikere i landets ledelse, som har fornuften og bakkekontakten i behold, og tar vare på og videreutvikler vår olje og gass, og som freder vår bilpark som den er! Det er Norge tjent med! De nyeste diesel- og bensin-bilene har mindre utslipp enn batteri-bilene – hele livsløpet sett under ett. Så å stoppe salg av nye fossil-biler i 2025 er så bak mål som det kan komme! La folk velge bil selv – ny eller brukt!

Terje Haugom, Demokratene.