Det var en gang en tunnel….

Publisert 6.7.2020
Fotos: Sfm.no

Bybane til Åsane er et tema som har høstet både sinne, aggresjon, og imøtekommenhet – både i pressen og på folkemunne. En vesentlig del av temaet sentrerer seg om første etappe på denne linjen, fra sentrum og så videre. Trasé-valget i sentrum vil ha enorm betydning for hvordan sentrum vil se ut, alt etter hvor fornuftig løsningen blir, og hvor mye eller lite hensyn bystyret er i stand til å ta til Bergens estetiske og historiske utseende. En meget smart løsning har gjentatte ganger vært framme i lyset i Bergens aviser, men man aner at bystyret praktiserer janteloven overfor ypperlige forslag fra grasroten.

Og løsningen som våre myndigheter ikke vil vurdere, er som følger: Tenk deg bybanestoppet under Bygarasjen. Like ved siden av starter traséen mot Åsane. Den går under eller over jernbane-området og inn i den tunnelen som går derfra og ut til Bontelabo. Tunnelen ble tidligere benyttet av godstog til og fra bedriftene i Sandviken. Den ligger der, – må bare utvides til 2 spor! Og med et bybanestopp i fjellet rett under Fløibanens nedre stasjon – med adkomst via rulletrapper & evt. heis -, vil passasjer lett kunne stige både av og på der. Så kommer Bybanen ut igjen ute i Sandviken, og Bergen sentrum får være som før, uten ødeleggende inngrep, graving, stenging, riving osv. Og Verdensarven Bryggen får være slik både nordmenn og turister vil huske den.

Som bergenser som er glad i sin by, etterlyser jeg at politikerne vurderer dette framlegg seriøst, med tanke på besparelser av vår historiske by, samt kostnadene som spares ved å bruke den allerede eksisterende og eminente tunnel-trasé!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.