Det var jo bare en jøde!

Publisert 19.6.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ Senior)
Illusfoto: Colourbox

Overskriften i dette innlegget er særlig myntet på mennesker med svært så ekstreme holdninger overfor andre som de ikke vil akseptere. Tar vi først utgangspunkt i det ti bud, så heter det i et av dem at ”du skal ikke slå i hjel”. Dessverre så kan verdenshistorien fortelle om mange grusomheter begått av påståtte religiøse og troende mennesker(??), også med følgende tekst på sine uniformers beltespenner: ”Got mit uns”.

Vi snakker bl.a. om grusomhetene som ble begått mot jødene under den 2. verdenskrig. Men er det så mye bedre i dag? Svaret er et ubetinget nei. Prøv og forestill dere den totale ydmykelsen og nedverdigelse jøder ble utsatt for av nazistene, hvor disse menneskene også ble pålagt å bære en gul stjerne, et symbol som ga andre full rett til å herse med dem, spytte på dem, slå dem, jage dem, og i ytterste konsekvens myrde dem med kaldt blod.

Hvilken behandling får mange av dagens jøder av hhv palestinere og ekstreme muslimer, som også Norge er med på å støtte økonomisk (Hamas). Dersom du var en jøde. Ville du godtatt at du av nevne årsak måtte bære et symbol, som faktisk gjorde deg til en helt legitim måltavle for andre mennesker med ekstreme holdninger – grunnet et ufattelig hat, mer enn 3000 år gammelt. Ville du godtatt at du når som helst måtte regne med å bli drept, og at det var helt lovlig?

Det heter seg også hos dypt troende muslimer at innfor Gud den allmektige er alle mennesker like. Det samme heter det hos alle andre religiøse bevegelser. At muslimene kaller sin Gud Allah, er av underordnet betydning. Men hvorfor dreper ekstreme mennesker andre som de mener ikke har livets rett? Har ekstremister mer rett til livet enn jøder, katolikker, sunni- muslimer og shia-muslimer? Slike sansløse holdninger vitner også om ren egoisme.

Den åpenbare hetsen mot jøder i Europa må stanses for enhver pris. Europeiske politikere og ledere, særlig de som stadig skriker opp om menneskerettigheter, må sørge for å stanse absolutt all økonomisk hjelp til styresmakter som driver med rent hat mot jøder. Palestinerne på Gaza-remsen og på Vestbredden må også gå i seg selv og rydde opp. Verdenssamfunnet må ikke lenger godta at jøder forfølges og drepes fordi ekstreme mennesker ønsker dem «kastet på havet».