Dette godtar vi ikke NRK!

Publisert 4.9.2020
Foto: Wikipedia

Jeg viser til Debatten i NRK 1, 3.september, hvor bl.a. SIANs leder ble intervjuet av en stadig avbrytende og noe provoserende debattleder. Slikt merker man for øvrig alltid når det aktuelle temaet går på tvers med programleders egen holdning. Vi merker det også stadig i Dagsrevyen når visse personer leder den.

Undertegnede er ikke tilhenger av SIAN, men kan være enig i enkelte punkter som f.eks. at der absolutt foregår en slags snik-islamisering av Norge.  Det skulle vel egentlig være ganske klart at når man etter hvert har fått flere og flere muslimer inn i så vel mediene som faste medarbeidere og ikke minst inn i norsk politikk. Det fremkom også under nevnte debatt at minoriteten muslimene i det norske samfunn ønsker en lov som forbyr brenning av Koranen, da må vi sette foten ned! Vi skal absolutt ikke ha noen nye lover – fremmet av muslimer – for å innskrenke vår ytringsfrihet enda mer enn det som dessverre har skjedd de senere årene! Hvis muslimene ikke aksepterer norske lover og norsk ytringsfrihet, får de i rettferdighetens navn dra tilbake til sine opprinnelige hjemland. Alle vet vel at begynner de først å påvirke vårt samfunn med krav og kritikk, vil det naturlig nok bare tilta på flere og flere områder. De har selv valgt å komme fra et eller annet totalitært samfunn til et åpent og demokratisk Norge, og må da også selvsagt forholde seg til norsk lov og til hva som er tillatt her i landet!

Når det gjelder det mer og mer misbrukte ordet «rasisme», så kan man ikke – som bl.a. partiet Rødt ga uttrykk for i nevnte debattprogram – kalle det rasisme å uttale seg mot – eller demonstrere mot Islam. Islam er ingen rase – men en ideologi. Ut fra en del av Koranens kapitler, tillater Islam vold i og med at jøder og andre «ikke-troende» kan drepes! Og vi har da sannelig sett mer enn nok Islamistisk/muslimsk vold i verden spesielt etter 11. september 2001! Vi så det også ved de nylige SIAN-demonstrasjonene i Bergen og Oslo, hvordan bl.a. muslimske ungdommer utøvet vold ved steinkasting etc. mot politiet og vold mot SIAN-lederen. De hadde altså ikke saklige argumenter å komme med.

Kort sagt har alle og enhver full rett – enda! – til å gi uttrykk for sine meninger her i landet selv om det irriterer noen. Og da har ingen som helst – verken på vår egen venstreside eller blant muslimene – rett til å fysisk og voldelig stoppe slike ytringer som de selv ikke liker. De kan selv med tillatelse arrangere sine egne ikke-voldelige demonstrasjoner som også de da kan få avvikle uten å bli angrepet fysisk. Vi skal ha oss frabedt fysiske hindringer mot norsk demokratisk ytringsfrihet!

Wilfred Høsteland