Dobbelt-kommunikasjon om Pensjonsranet

Publisert 24.11.2020
Foto: Colourbox

Det var da voldsomt til aktivitet fra SP, SV og Frp for tiden om pensjoner nå som de er i opposisjon og valgkampen står for døren! Og det av selveste Erlend Wiborg (Frp),som gikk i bresjen for å fjerne både barne- og ektefelle-tilleggene for de fattigste uføre og pensjonistene bosatt i utlandet!

Her driver Frp også dobbeltkommunikasjon så det holder. De sier en ting i opposisjon i valgkamp og helt motsatt når de sitter i regjering. Helt patetisk av et parti som først var i mot pensjonsranet og vant flere velgere på det mens de i andre runde godtok eldreranet bare for å sitte i regjering. SP og SV var også med på å utforme Pensjonsranet de 8 årene de satt i Stoltenberg regjeringen.

Vedtaket om pensjonsranet, også kalt pensjonsforliket bygger på forlikene fra 2005 og 2007 mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Sosialistisk Venstreparti, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Venstre. Vedtaket ble i 2009 vedtatt mot Fremskrittspartiets stemmer da de var i opposisjon. Mens de i 2013 forandret mening og stemte for underreguleringen?

Her står det svart på hvitt hva Frp og de andre partiene stemte for i 2013 da Frp satt i regjering.: https://www.stortinget.no/globalassets/pdf/lovvedtak/2013-2014/vedtak-201314-023.pdf

«§ 4-14 Årlig avkastning. Regulering av pensjoner under utbetaling (1) Det kan fastsettes i pensjonsplanen at foretaket årlig skal betale for regulering av pensjoner underutbetaling. Slik regulering skal være i samsvar med alminnelig lønnsvekst og deretter fratrekkes 0,75prosent

Dette stemte altså FRP for når de satt i regjering. De stemte altså FOR underreguleringen de angivelig var imot noen få år tidligere? Skal vi da ha tillit til et parti som til de grader vingler og snur kappen etter vinden alt etter om de er i regjering eller ei eller om de er i valgkampmodus eller ei?

Ikke for det. Det er viktig å å få endret den svært uverdige underreguleringen av alderspensjonen. Like viktig er det å gjeninnføre barne- og Ektefelle-tilleggene for uføre og pensjonister bosatt utenfor EØS området som Frp fikk fjernet og å la Enkepensjonen i fred. For det passer seg ikke for et rikt land som Norge å pøse ut hundrevis av milliarder i året til de udemokratiske og sterkt diktatoriske og korrupte EU og FN systemene og andre lykkejegere når en bygger ned velferden for dem som har minst i Norge. Og ikke minst bygge ned velferden og livskvaliteten til de som har bygget Norge.

Det er bare det at disse partiene som her flagger endring i pensjonsreformen ikke har troverdighet i saken. Det viser sakspapirene fra Stortinget så alt for tydelig! For bare her i denne saken ser en hvordan systemet i politikken fungerer. Nemlig at de samme partiene som i sin tid stod bak pensjonsranet når de satt i regjering og et parti som var imot i opposisjon mens de stemte for i regjering, nå før valgkampen setter inn plutselig vil forandre det de selv har stått for? Da er de ikke troverdig for fem flate øre! De vil ha stemmene våre, og pensjonsranet fortsetter som før om ikke enda verre når valget er over. For nå er det Enkepensjonen som skal til pers!

Det er derfor viktig å stemme på partier som har vanlige arbeidere i tillitsmannsapparatet og tro mot partiprogrammet og de som har valgt dem inn. Vi trenger hverken sleipe yrkespolitikere eller bortskjemte pappagutter eller mammajenter til å herse med folket og rasere landet. Men det er et valg vi som velgere må ta. Derfor stemmer jeg heller på Demokratene enn på de globallistiske partiene på Stortinget. For stemmer du ikke, stemmer blankt eller stemmer på et parti som i dag sitter på Stortinget, er du selv en del av årsaken til at politiker eliten på Stortinget fortsatt kan bygge ned velferden med et smil.

Svein Arne Grønnevik
Leder, Demokratene Vestland Fylkeslag