Drivstoff framover

Publisert 2.8.2021
Foto: Colourbox

Trygve Slagsvold Vedum (leder SP) og Sylvi Listhaug (leder FRP) ser for seg det skremmende at bensin og diesel om få år vil koste minst 25 kr. pr. liter pga. CO2-avgiften som flere partier på Stortinget vil øke drastisk. De som ønsker dette, gjør det «for klimaets skyld». Folk skal presses til å kvitte seg med driftssikre, trofaste biler, for så å måtte låne til over pipa for å skaffe seg en mindre pålitelig batteribil! Her lukter det svidd og brun-grønt!

Det er to elementer som har hatt stor betydning for bosettingen og næringslivet i vårt furete, langstrakte land: Bilen og jernbanen. Bilen i videste forstand. Hvor mange vil ikke få problemer i bygde-Norge, i daler, langs fjord og fjell – dersom diesel og bensin – som Norge tross alt produserer selv – blir så dyr, at bilen blir stående og ruste på tunet? Langt fra alle bor i byer, og med «gangavstand» eller «sykkelavstand» til jobb, skole og barnehage! Hadde politikere flest hatt baller nok og vilje nok til å forstå at slike ting som CO2-avgift i denne størrelsesorden undergraver vårt norske demokrati, og i stedet senket literprisen på norsk-produsert diesel og bensin til f.eks. 10 -12 kroner – uansett hvor i Norge, ville entusiasmen og positive holdninger vokst påfallende! Men når brun-grønne ytre venstre får vår nasjonalforsamling til å bite på «at verdens klima reddes ved at vi gjør det umulig for vanlige mennesker å bruke bilene sine», da er troen på fornuftige folkevalgte som blåst vekk. Elbiler er ikke noe for hele Norge, nei!

«Oljeprisen kan vi jo ikke gjøre noe med», sier en partileder. Å, ikke det, liksom? Nå må norsk selvråderett fram i lyset – og brukes! Det som skjer på norsk sokkel, og leveres til Mongstad, Kårstø og andre norske raffinerings-anlegg, er det norske folks arvesølv, og det går utmerket godt an å bestemme at norsk drivstoff på norske pumper i Norge skal ikke koste mer enn 10 – 12 kr pr. liter! Ingen andre land eller organisasjoner skal bry seg, – dette er et norsk anliggende! Men utlandet skal så gjerne betale «markedspris» for vår olje og gass! SÅ ENKELT kan det gjøres! Vi har partier som kan og vil redde demokratiet! Godt valg!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.