Duger kun til å slå folk i hodet med!

Publisert 25.9.2020
Foto: Wikipedia/

Den norske Grunnlov er verdens beste. Den forteller veldig godt, faktisk i klar tekst hvordan Norge skal styres. Den skal også klart hindre at folket skal bli utsatt for overgrep av noe slag. Grunnloven er faktisk forskjellen mellom en rettsstat og en totalitær stat. Det er ikke nok at Grunnloven er der i glass og ramme på Stortinget.

Den skal hele tiden være i aktivt bruk og politikerne, faktisk ikke bare politikerne i regjering og Storting skal aktivt bruke den og lystre samtlige av de 120 paragrafer til siste punktum, men skjer dette? Så langt i fra. Etter politikerne mener de at folket ikke skal bry seg om Grunnloven. Folket er jo en gjeng tomskaller, som politikerne skal lede på som de mener på den rette gale veg.

I disse tider er politikerne i kontakt med EU og avtaler at EU skal få lov med å legge ned veto mot norske Stortingsvedtak. Det var dette statsminister Erna Solberg gjorde for en tid tilbake. Statsminister Solberg hadde også uttalt at de neste år må folk stemme på henne, så skal hun få Norge inn i EU som fullverdig medlem. Detter er en fortsettelse på hva Brundtland begynte på. Det var Brundtland som meldte Norge inn i EØS, Det hadde vært 2 folkeavstemninger om medlemskap i EU. Begge gangene hadde folket sagt nei.

Nå er det slik at Grunnloven rangerer faktisk over folkeviljen, men den delen behøver man ikke å se nærmere på, da folket sa ett rungende nei til å igjen gå inn i noen union. Grunnlovens § 1 er klinke klar på dette punkt. Lenger enn noen frihandelsavtale kunne de ikke gjort noen avtale om. Det er her klart at både Gro Harlem Brundtland og Erna Solberg har med sine handlemåter begått Høyforræderi. Når i tillegg Erna Solberg i et intervju i dokument.no hadde sagt at nordmenn ikke har noen rettigheter til å bo i Norge, er dette i tillegg ett forræderi mot det folket som har valgt (ansatt) dem.

Grunnlovens § 49. Etter denne paragraf er Norge ett folkedemokrati. Jeg begjærte både Brundtland og Solberg stilt for riksrett for Høyforræderi, med rett etter den forannevnte paragraf. Begjæringen ble avvist. Det betyr at da er alle de Stortingsrepresentantene som stemte nei på begjæringen medskyldig i forræderiet. Så var det oljefondet da. Politikerne har sagt at det er pensjonsfondet utland, greit nok det. Det medfører riktighet. Det er folket som eier oljefondet, altså staten, men staten, det er jo folket. Bondevik ga store summer av dette til Arafat i sin tid. Erna Solberg ga store summer til både enkelte land i Afrika og Kina.

Dette skulle det ha vært folkeavstemning på. Når det ikke ble gjort og beløpene ble gitt bort, er dette å beregne som underslag. Verre er det når Solberg sendte penger, fordi hun skulle tekkes FN med sitt pengebruk, når vi i Norge hadde bruk for pengene med å vedlikeholde veger , men ikke nok med det. Bygge og modernisere jernbanen i nord, men dette har blitt så dyrt nå, at etter Støre er ikke det regningsvarende. Det hadde blitt mye billigere om de hadde satt i gang dette når jeg skrev om det for omtrent mellom 20 og 30 år siden. At Solberg sendte store pengebeløp ut av landet for å tekkes FN, kan man plusse på med korrupsjon.

Lovverket i Norge har en rangfordeling. Grunnloven og menneskerettighetene rangerer øverst. Kommer en eller annen lov vedtatt på Stortinget i direkte konflikt med noen paragraf i Grunnloven, skal den underordnede lov eller forskrift vike. Dette er ubetinget. Jeg må være helt enig med advokat Edmund Asbøll, at den store tunge boken, NORGES LOVER, duger ikke til annet enn å slå folk i hodet med.

Hans Bauge
Samfunnskritiker
Tidligere folkets røst