Hvor dum går det an å være?

Bergen. Publisert 20.2.2017

Av Terje Haugom
Illus.foto: Colourbox

Trynebokens pris: Barnebilder som foreldre legger ut på Facebook, snappes opp av personer som bruker dem i kriminell hensikt, leser vi i BT 31.januar. Og det må være lov å spørre: Hvor dum går det an å være? Hva er det som får såkalt «voksne» mennesker til å eksponere bilder av barna i et verdensomspennende nettverk, som også brukes av tusener av overgripere? Facebook og «sosiale medier» har ført mye elendighet, sorg, oppgitthet og tragedier med seg – foruten å være nyttig, når det brukes med fornuft!

Vi som er godt voksne nå – sånn ca. 66 – har klart oss meget bra gjennom livet UTEN disse moderne påfunnene, og den altoverskyggende avhengighet, som preger vår tids foreldre og den oppvoksende slekt. Den lille «guden», som alle under 50 går og glaner på til alle døgnets tider, og hvor som helst, også bak rattet, – er blitt både til glede, nytte, skade og forbannelse! Men – det er ens egen feil, når skaden er gjort! Takk og lov for taste-mobilen! Det meste var bedre før!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.