En ny dyretragedie er nå et faktum

Et skremmende syn av misshandlet laks, ble vist på Dagsrevyen for kort tid tilbake. Jeg valgte å innlede med en ”ny dyretragedie”, men det er ikke helt korrekt.

Åndalsnes. Publisert 18.11.2016
Av Per H. Midtgaard
Illus.foto:

Dette laks – lus problemet har vært kjent i næringen i langere tid, uten at man har klart og funnet noen løsning på problemet. Hvor er dere nå, dere ivrigste dyreforkjempere? Her har visst tausheten fått råde. Jamfør hetsen mot pelsdyr næringen. Hva blir kravet nå, mon tro? Forby hele næringen, som en av sfm.no sine skribenter, Høsteland, tar til orde for.

Bør fiske også forbys?

Det var skremmende å se hva denne lille ”lusen” kan forårsake. Store områder på laksen var direkte oppspist. Det ble konkludert med at fisken har blitt påført ubeskrivelige smerter. Dersom denne påstand er korrekt, så må en vel da revurdere hva man tidligere har antatt, at fisk ikke har nervesystem og intet blodsystem i fiskekjøttet, som mennesker og landdyr har. Derfor så må det nå en gang for alltid fastsettes om fisken har nervesystem, der skader av denne art medfører smerte.

Skulle svaret bli ja, vel, da står vi over for et enda større etisk problem, nemlig hva med fiskekroken. Er den også smertefull for fisken?

Dersom man setter en fiskeline, og fisken blir hengende på kroken til ham dør, altså en grufull seigpining. Hva med snurrevad – posen hvor tusenvis av ledende fisk presset sammen. Kan man da anta at fisken blir kvalt, som et hvilket som helst annet dyr? Dere dyreforkjempere mot pelsdyr oppdrett. Hva vil dere gjøre med våre fiskere, forby dem å fiske? Hva vil dere si til vår statsminister som nå reiser rundt og reklamerer for ”misshandlet” norsk laks?

Forbud blir neppe vedtatt

Spørsmålene kan bli mange og omfattende. Men vi vet at noe forbud mot vanlig konvensjonell fiske neppe vil bli vedtatt av Stortinget, selv om det kan bevises at fisken kan påføres smerte ved eventuell vannstell. Spørsmålet må vel heller bli hva kan man gjøre for å hindre slike angrep av skadelige parasitter. Og analogt med det, forbedre skader i pelsdyr næringen.

Å forby disse næringer, er ingen vei å gå, men godt stell og tiltak mot skader og angrep av skadedyr, bør være siktemålet for fremtiden. Det har til tider vært hevdet at denne laks – oppdrett næringen bør bli landbasert, slik at det kan føres kontroll med, ikke bare lus angrep, men også andre driftsmessige problemer næringen sliter med.