Er det egentlig så galt?

Bergen. Publisert 5.2.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

USA’s nye president Donald Trump vil nekte innreise til USA for muslimer fra visse nasjoner.  Med 11. september 2001 fortsatt i ganske friskt minne, pluss en rekke andre muslimske terroraksjoner, –  kan man også forstå Trump’s holdning. Den nyere historien forteller mer enn sterkt nok hvem står bak de aller fleste terroraksjonene rundt om i verden. Noen europeiske regjeringssjefer har også nå uttalt at dette burde Europeiske land også gjort for lengst – stenge grensene for innvandring fra visse muslimske land.

Bør forlange full kontroll

Så har vi naive norske politikere som vedtar at tildekkete muslimer i burka og hva disse gjenferds-fillene kalles – skal få passere gjennom sikkerhetskontrollen i Norge uten å måtte ta av seg disse mer eller mindre heldekkende antrekkene. Vi andre norske borgere må jo mer eller mindre strippe når vi skal gjennom sikkerhetskontrollen – av med belte, sko, luer, etc.etc. – vi skal vel snart måtte stå med baken bar også.

Vi må protestere kraftig på denne syke slepphendtheten her i landet som ikke vil «diskriminere» dekkete muslimer. Det er visstnok bare vi etniske norske som skal diskrimineres. Det er visstnok helt lovlig. Når vi skal fly, og ser disse fredete muslimene stå i kø for samme fly, bør vi forlange en fullstendig kontroll av hva de har under sine kostymer. Vi forlanger absolutt trygghet for at de ikke skjuler noe som helst som kan føre til en katastrofe.

Kanskje vi lovlydige norske borgere kan ta på oss prestekjoler når vi skal gjennom sikkerhetskontrollen her i landet? Ingen kan forlange at slike klæsplagg skal tas mer av enn de muslimske!! Vi har da lover både mot diskriminering og annen forskjellsbehandling — eller har vi ikke det? Jeg begynner sannelig å tvile sterkt!