Eiendomsskatt er noe herk. Trenger de ansvarlige en pris?

Publisert 29.10.2023
Foto: Colourbox

Nå finnes det i Norge en pris som tildeles en institusjon som har utmerket seg særlig positivt innen IKT-området, som kan tjene som et forbilde for andre, og som derfor fortjener tittelen” Årets IT-fyrlykt i offentlig sektor”.  Institusjonen vil normalt være en enhet (kommune/etat/direktorat e.l.) innen offentlig sektor, men også offentlig/privat samarbeid for å forbedre offentlig sektor kan nomineres.

De siste årene har Trondheim kommune – Avdeling for eiendom og adresse gjennomført en omstilling for å gå over til ny takseringsmodell for verdsetting av boliger. Den nye metoden er datadrevet, og basert på innovativ bruk av maskinlæring.

I 2023 ble eiendomsskatt i Trondheim Kommune utstedt ved bruk av den nye metoden. Dette har resultert i følge disse vesentlig mer rettferdig eiendomsskatt sett opp imot alternativ, for eksempel 7 % gjennomsnittlig feilmargin kontra 16 % ved å bruke SSB sin verdsettingsmodell.

Modellen er ifølge disse langt mer presis i estimering for dyrere boliger, noe som understøtter prinsippet om likebehandling. Det har også ifølge samme personer resultert i langt færre klager enn antatt, samt effektivisert arbeidet for avdelingens saksbehandlere betraktelig.  Det får sannelig tiden vise.

Juryen kåret Stavanger kommunes bidrag: «Datasjøen, full fart i seilene» til vinner av Fyrlyktprisen 2023. Datasjøen samler, strukturerer og tilgjengeliggjør data fra et bredt spekter av datakilder, slik at det kan brukes som grunnlag for analyse, innsikt, beslutningsstøtte og innovasjon. Nok om det.

For første gang ble det også kåret en publikumsfavoritt. Avstemningen ble gjort av konferansens deltakere. Det var Trondheim kommune – enhet for kart og arkitektur som tok hjem prisen for sitt bidrag: «Ny takseringsmodell i Trondheim kommune» boliger. Trenger virkelig Trondheim kommune en pris for å forvare muligheten til å tappe folk med høy eiendomsskatt?

La oss heller fjerne eiendomsskatten.

Svein Otto Nilsen
Gruppeleder for Pensjonistpartiet i Trøndelag fylkesting