Eks. generalsekretær renvasket!

Oslo/Bangsund. Publisert 14.2.2017

Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Foto: JH Media

På våren 2016 ble eks. generalsekretær i Demokratene i Norge, Kjell Arne Sellæg, politianmeldt av partiets sentralstyre. Da hadde han for lengst forlatt partiet. Sellæg ble beskyldt og falskt anklaget for grovt underslag m.m.

Det var den daværende partilederen for Demokratene i Norge som foretok anmeldelsen ”på ordre fra sentralstyret”, noe vedkommende senere har bekreftet overfor sfm.no. Sentralstyremedlem og kasserer Terje Svendsen i Demokratene i Norge, avkreftet dog påstanden fra den tidligere partilederen, samtidig som han klart og tydelig ga uttrykk for at ”anmeldelsen mot Sellæg var falsk”.

Den 13.2. 2017 får den anmeldte tidligere generalsekretæren kopi på en melding fra politiet i Agder (Kristiansand), og hvor det framgår at anmeldelsen mot ham fra Demokratene i Norge er henlagt. I henleggelsen står det ordrett følgende.

”De underrettes om at forholdet er henlagt da det antas ikke å være rimelig grunn til å undersøke om det foreligger noe straffbart forhold, jf. straffeprosessloven § 224, 1. Ledd”.

På telefon til sfm.no bekrefter Sellæg at saken nå er avklart og ferdig etterforsket fra påtalemyndighetens og politiets del. Vi stiller ham i denne forbindelse en del spørsmål.

Ble du som anmeldt noen gang avhørt av politiet?

– Nei, det ble jeg overhodet ikke, men jeg sendte derimot politiet alle faktaopplysninger som jeg hadde tilgjengelig der og da.

Tok du selv kontakt med politiet underveis for å sjekke hvordan saken lå an?

– Ja, ved flere tilfeller. Og ved et tilfelle var det nummeret før jeg krevde at politiet oppnevnte en ”forsvarer” for meg, selv om jeg ikke hadde foretatt meg noe som helst galt eller handlinger i strid med loven.

Hva synes du om det endelige resultatet av saken?

– Helt som forventet at den omsider ville bli. Jeg har hevdet fra dag en at anmeldelsen av meg var falsk, og at Demokratene i Norge måtte regne med at politiet omsider kom til å klippe anmeldelsen i småbiter, videre at politiet kom til å henlegge hele saken med den begrunnelse som politiet vitterlig også nå har kommet med.

Hva betyr denne avgjørelsen for deg?

– Slik den er framstilt fra politiets side, så er jeg renvasket etter å ha måttet tåle et stort antall falske anklager mot meg i løpet av 7 år. Jeg håper at nesestyveren som politiet nå har gitt Demokratene i Norge, at partiet her etter trår meget varsomt i terrenget for all framtid.

Hva akter du å gjøre videre?

– Jeg kommer med tiden til å kreve Demokratene i Norge for en klekkelig skadeerstatning. Det er ikke bare meg dette partiet har skadet med sin falske anmeldelse og løgnaktige påstander, men også det lille partiet Moderatene som jeg nå er leder for.

På hvilken måte er dette partiet skadet?

– Jeg har faktisk fått lese meldinger fra folk som gjerne ville melde seg inn hos oss som medlem, men som ikke ville gjøre det fordi partiet hadde ”en gangster” til leder. Det hele er bare så til de grader galt som det kan få blitt.

Håper du nå at situasjonen også snur seg når det gjelder Moderatene?

– Det håper jeg virkelig, ikke minst på vegne av de oppriktige og pålitelige menneskene som jeg nå jobber sammen med i styre og stell. De ble jo like sjokkerte som meg selv da den falske politianmeldelsen forelå, avslutter Sellæg med.