El-bilen – en apokalypse?

Bergen. Publisert 8.5.2017

Av Terje Haugom, politisk kommentator / org. nestleder, Moderatene.
Illus.foto: Colourbox

Når vi snakker om framtiden, må vi ta med faren for den virkelige miljøkatastrofen: Europa har i dag flere gamle og slitte atomkraftverk. Både i Tyskland og Frankrike er det bestemt at disse skal avvikles. Men det krever alternativ elektrisitet. Dersom «våre» el-biler skal lades hver natt, vil det bli mindre strøm fra Norge til resten av Europa. Og avviklingen av de eldste atomkraftverkene vil i beste fall bli skjøvet utover i tid. Og planer for å nedlegge nyere atomkraftverk skrinlegges. I disse dager er det i Frankrike utsatt en stengning av en reaktor, pga. mangel på alternativ strøm.

Da våre politiske partier drev valgkampanje, var de bevisste på at politikerne skulle være «folkets tjenere». Dette gjelder både for Storting og bystyrer! Men i det øyeblikk de er valgt inn, ser det ut til at nettopp det er glemt! De tar på seg rollen som «herrefolket», og bestemmer noe hinsides det de lovet før valget! Fjerning av bompenger blir til enda mer bompenger. Løfter om litt ekstra til de svakeste blant oss blir til reduksjoner! Et løfte om utvidet busstilbud blir til et vanvittig kostbart bybane-prosjekt, som igjen fører til galopperende bompenger! Løfter om bedre veier og rassikring fra staten, blir til bompengefinansiering, mens sårt trengte milliarder sendes ut av landet! Statsledelsen vil gjerne framstå som best i klassen, få ros og heder for gavmildhet og støtte til alt mulig over hele verden, – bare ikke her hjemme på berget. Her fordeles smulene.

Venstresiden gjør som strutsen, stikker hodet i sanden, og ser ikke at moderne dieselbiler forurenser svært lite. De ser heller ikke at hydrogenbiler allerede er på vei inn på markedet, og hvor hydrogengass-forbrenning driver generatoren som lader batteriene, og som igjen sørger for en el-motor med lang rekkevidde – null ladestasjon, men eget kraftverk! La våre biler i fred, fjern alle fordelene el-bilistene har kunnet snylte med, fjern bompengene, og gi oss drivstoff til 10 kr. pr. liter! Om ikke mange år får dere neppe solgt hverken bensin eller diesel, når biler går på sjøvann som via brenselcellen spaltes i hydrogengass og oksygen, og hvor hydrogen så omdannes til strøm for el-motoren! Saltet må tømmes av og til, og kan brukes til å fjerne is om vinteren! Aqua-bilen er foreløpig på prototyp-stadiet, men den kommer! Kanskje politikerne bør følge med i timen, og prøve å forstå hva de pålegger folk av totalt meningsløse kostnader!