Eldrehatet: Skriver norske journalister i fylla?

Bergen. Publisert 18.10.2016
Av Wilfred Høsteland
Illus.foto: Colourbox

For en tid siden hadde Bergens Tidende en famøs lederartikkel under tittelen «Grå makt» hvor de eldre ble direkte hånet og tråkket ned i skitten. Nå følger blekka ”Dagbladet” etter.

BT mistet – selvsagt – en del abonnenter etter den nevnte artikkelen, og avisen har fått en dårligere rennomè – spesielt fra pensjonistene. Når en redaktør i en av landets største aviser kan tråkke så ettertrykkelig i salaten, er ikke vedkommende kompetent til å sitte i en slik stilling.

Vår tids eldrehat

Nå har også Dagbladets Aksel Braanen Sterri gjort noe i samme retning. Jeg referer til hans pill råtne utspill 11. oktober hvor de eldre både latterliggjøres og hånes til det nærmest grenseløse. Jeg skal ikke gå i detaljer, men konklusjonen må jo være at vi i dag har en generasjon journalister med mangelfullt utviklete sjelsevner, og et uforståelig hat mot dem som har lagt grunnlaget for dagens generasjons eksistens og velstand. Sterri’s artikkel-heading var «Gjerrige gamlinger utgjør en dobbel trussel mot økonomien».

Den sittende regjeringen er også helt klart et produkt av vår tids eldrehat – på samme måte som visse lavpannete journalister er det. De lever i en speilvendt og virkelighetsfjern verden.  Partiet Venstres nåværende leder er også et slikt tidsmessig søppelprodukt. Jeg sikter til holdningen til pensjonistenes lovmessige krav om å få tilbakeført de 17,5% som Staten har stjålet fra deres opparbeidete pensjoner etter anbefaling fra OECD – altså etter en anbefaling fra et annet land og som dermed bryter med norsk lov!

Mennesker uten verdi

Både BT og Dagbladets Sterri vet muligens at det er pensjonistene som år etter år skyves i bakgrunnen når den såkalte kjøpekraften skal justeres. Det er alltid de svakeste gruppene som blir tråkket på – de gamle, de funksjonshemmete og andre syke mennesker. De har etter politikernes – og nå også etter visse journalisters oppfatninger – ingen verdi. Få dem i graven raskest mulig!

La oss i hvert fall begynne med å boikotte Bergens Tidende og Dagbladet – gjerne sverte dem mest mulig i andre aviser og medier – stadig minne om hvilket avskum av noen journalister enkelte aviser lar utfolde seg i spaltene. De bør gå tilbake en generasjon eller flere og bli kjent med den forhenværende anstendige generasjonen av journalister som dessverre i dag dels er gått bort – og dels er pensjonister! En dag blir BT’s redaktør og Dagbladets Sterri også pensjonister. Måtte de grundig få smake sin egen verbale møkk og sette den i vrangstrupen!

Redaktørens merknad:

Utspillene til hhv. BTs redaktøren og Dagblad ”journalisten”? Aksel B. Sterri overfor eldre mennesker, bekrefter hvor lavpannet enkelte i norsk presse opptrer i utøvelsen av sin journalistiske virksomhet. Etikken og yrkesmoralen deres er blåst bort sammen med det lille vettet de måtte ha igjen i toppen. I stedet for å vise takknemlighet overfor alle som bygget opp den norske nasjonen etter nazistenes 5 år lange okkupasjon, så spytter de i stedet på slike mennesker. Det forteller ikke så rent lite om årsaken til at det stadig går dårligere med norsk presse. De skyter seg selv i foten gang på gang, og snart er de fleste helt invalid. Da er det godt å ha NAV å vende seg til for å kunne overleve. Red.