Eldreomsorg i Danmark hevet til et nytt nivå

Publisert 4.11.2016
Tekst og foto: MariCare ®

Sykehjem har et ansvar for å forsikre at beboernes helse og velvære stadig kommer i første rekke. Dette er noe som vurderes konstant hos Plejecenter Skovhuset. Som et av Danmarks fremste sykehjem, tilbyr de utmerkede omsorgsfasiliteter for over 100 beboere via et team på 140 ansatte.

Utfordringene

Plejecenter Skovhuset flyttet nylig til et splitters nytt anlegg, for å kunne ta imot flere beboere i innbydende omgivelser. Bygningen er konstruert for å støtte en rekke teknologiske omsorgsløsninger. I det forrige bygget var det teknologiske nivået minimalt.

Hanne Jensen, utviklingssykepleier og teknologigruppeleder på Plejecenter Skovhuset, forklarer den tidligere mangelen på teknologi, og utfordringene dette forårsaket: «Våre tidligere metoder for fallforhindring, inkluderte en fallmatte og sengesensorer – som var både utilstrekkelige og vanskelige å bruke. Derfor trengte vi en mer integrert tilnærming.»

Elsi® Smart Floor var den rette løsningen

Da planleggingen av det nye sykehjemsbygget begynte, var teknologi et viktig diskusjonsemne. Antallet beboere skulle nesten dobles fra 59 til 104 da Plejecenter Skovhuset åpnet, og for å sørge for at behovene til beboerne og deres pårørende ble dekket, måtte de ansatte ha framtidsrettede, teknologibaserte løsninger til å hjelpe seg. MariCares Elsi® Smart Floor ble ansett som en passende løsning for å håndtere de diverse utfordringene.

Elsi® Smart Floor er et overvåkingssystem som forhindrer og oppdager fall. Denne teknologien er formet som et gulvlag som kan legges under vanlige gulv, og den kan varsle de ansatte om nøyaktig hvor et fall har funnet sted, via en mobil enhet. Med denne teknologien kunne Plejecenter Skovhuset tilby pleie på et nytt nivå, da alle ansatte kunne være på riktig sted til riktig tid.

Elsi® Smart Floor inneholder sensorer som varsler sykehjemsansatte når en beboer har falt. Disse sensorene, som minner om teknologien i berøringsflater og nettbrett, kan også overvåke beboernes bevegelser rundt om i leiligheten.

For Plejecenter Skovhuset var det avgjørende å få installert Elsi® Smart Floor, og derfor ble den komplette Elsi® Smart Floor-løsningen implementert i alle beboernes leiligheter, kun fem måneder etter at det nye sykehjemmet åpnet dørene. Selv om implementeringen av Elsi® Smart Floor var blant den viktigste teknologien på sykehjemmet, var det ikke den eneste løsningen som ble installert. Teknologien som ble installert inkluderer spyl og tørk-toaletter, et takheissystem og alarmarmbånd med Wi-Fi.

Implementering

Dette splitters nye sykehjemsanlegget hadde fastsatt en dato for når beboerne skulle flytte inn, så installeringen av Elsi® Smart Floor måtte være betimelig. Jensen legger til: «Det gikk raskt og enkelt å få teknologien til å virke, og det forårsaket ingen vanskeligheter.» Opplæring ble utført for at de ansatte skulle kunne benytte den teknologiske og intrikate gulvløsningen til dens fulle potensiale. For de ansatte på Plejecenter Skovhuset ble opplæringen utformet og gjennomført for å være enkel å forstå. En rekke superbrukere fikk viktig informasjon angående teknologien, og detaljene ble deretter overført til de andre ansatte. Jensen legger til: «En rekke superbrukere mottok omfattende opplæring, som dekket alle aspekter av den innovative teknologiske løsningen. Dersom det oppsto et problem, var superbrukerne kjent med den tilgjengelige brukerstøtten, og MariCare var svært responsive angående problemer.»

Samarbeid mellom superbruker-teamet og MariCare var avgjørende for at systemet skulle lykkes, og MariCare sørget også for at oppfølgingsopplæring ble gjennomført: «Siden systemet ble implementert i januar 2014, har oppfriskningskurs funnet stedd for å minne de ansatte om hvordan de får mest mulig utbytte av systemet for beboerne,» legger Jensen til.

Elsi® Smart Floor forbedrer beboernes levestandard, og er en tidsbesparende løsning for sykehjemmets ansatte

Implementering av teknologien har hatt stor innvirkning på sykehjemmet. Fall på sykehjem kan ha katastrofale konsekvenser for beboerne og deres pårørende, men Elsi® Smart Floor kan registrere et fall umiddelbart. I det øyeblikk et fall forekommer, sendes et signal direkte til riktig ansatt. Jensen påpeker: «Beboerne føler seg mye tryggere når de vet at ingen fall vil gå upåaktet hen. Pårørende føler seg også trygge på at pålitelig omsorg er tilgjengelig døgnet rundt.»

Sensorene i Elsi® Smart Floor kan også registrere hver gang en pasient besøker toalettet, eller ganske enkelt står opp i løpet av natten, så oppførselen deres kan overvåkes på enkelt vis, dersom det skulle være nødvendig. Overvåkningen har også vist seg å være nyttig for sykehjemmets ansatte, som nå kan avdekke uvanlig beboeroppførsel som ellers ville forblitt ubemerket. «Én bestemt beboer på sykehjemmet ble stadig mer hissig og trøtt om dagen, noe som gjorde ham særlig sårbar for jevnlige fall. Men med Elsi® Smart Floor-løsningen kunne vi gå tilbake og se opptak av beboeren i leiligheten sin, noe som viste at han tilbrakte store deler av natten med å gå rundt i leiligheten, istedenfor å sove. Vi ble derfor oppmerksomme på at han var våken mesteparten av natten, og vi kunne hjelpe ham med å forbedre søvnrytmen sin.»

Installasjonen av smartgulvet har vært særlig fordelaktig for de demente, som utgjør mer enn halvparten av Plejecenter Skovhusets beboere. De som lider av demens, har ofte problemer med å forstå at de må trykke på en knapp og slå alarm etter et fall, og i andre situasjoner hvor de trenger hjelp. Det er derfor denne responsive smartgulv-løsningen er avgjørende, siden den øyeblikkelig varsler de ansatte om beboernes aktiviteter.

Jensen avslører også at mange av beboerne ble overrasket da de ble fortalt at smartgulvet var implementert – de hadde ikke engang lagt merke til at det var der. «Nesten alle beboerne jeg snakket med etter implementeringen, kommenterte den konsise integreringen av systemet. For oss var det avgjørende at beboerne ikke følte at vi invaderte privatlivet deres ved å installere dette systemet. Beboernes levestandard, uavhengighet og sikkerhet var vår førsteprioritet, og dette har vært en ideell løsning.»

Forbedret tidsstyring for de ansatte

Elsi® Smart Floor har ikke bare hatt mye å si for beboerne. Etter implementeringen, har de sykehjemsansatte bedre oversikt over hvor de må være, og når. «Vi har kunnet redusere nattevaktene våre fra fem til fire hver natt, noe som fører til at pleierne våre har mer tid å bruke på beboere som trenger litt ekstra oppmerksomhet, noe som har ført til bedre tidsstyring,» påpeker Jensen.

Sykehjem med fokus på innovasjon og teknologi har også hatt mer omfattende konsekvenser. Når et fall forekommer på Plejecenter Skovhuset, kan beboerne ha behov for behandling på sykehus. Men Jensen har oppdaget at for enkelte beboere, er det mer fordelaktig å komme seg på sykehjemmet etter operasjoner og inngrep, heller enn på sykehuset. «Et sykehus kan ikke bedrive overvåkning døgnet rundt, eller være så oppmerksomme som denne teknologien kan, noe som kan lette presset på sykehusets ressurser. Og ikke bare det – demente pasienter har behov for en daglig rutine, så det er særlig viktig for dem å kunne vende tilbake til Plejecenter Skovhuset, som de ser på som hjemme.»

Alle vinner når Elsi® Smart Floor implementeres

Plejecenter Skovhuset er fornøyd med investeringen sin – en intuitiv, framtidsrettet løsning som setter pasientenes behov først. «Det er en innovativ, tidsbesparende løsning med utallige fordeler, og vi vil ikke nøle med å anbefale denne teknologien,» forklarer Jensen. «Den er nå et pålitelig medlem av omsorgsteamet, og står alltid parat til å bistå i beboernes pleie.»