Elgjaktas verdi er en milliard

Publisert 12.10.2020
Foto: Colourbox

At elgjakta er en fritidssyssel er nok sikkert rett det. Verdien av denne som nå er estimert til en milliard, så er dette likevel dyr som felles også i årets jakt altfor lite. Noen steder så er det så mange elg at man kunne felt tredobbelt så mange dyr. Om ikke bestanden av elg nå reduseres kraftig, så vil sykdommer bli et resultat som man kan få problemer med å stanse.

Noen steder sier man at «valdet» er for lite, men der kryr det av elg, og man kunne lett tatt ut langt flere på disse stedene. Alle vet jo at når jakta starter, så forflytter en hel del elg seg til steder der det ikke skytes. Da blir det på disse plassene mer elg som man lett kunne tatt ut. Hvorfor ikke regulere forvaltningen til et akseptabelt nivå der det er svært mye elg og heller minske uttaket der der er færre?

Samlet sett ville dette være bra både for dyrene selv, og for at kjøttet der det tas ut mye elg heller settes ned i pris? Da ville folk spise mer elg – det samme for hjort for den del. Viltkjøtt burde ikke koste skjorta av hvermannsen, og det burde gjøres mer tilgjengelig i butikken enn det man ser. Dette er det jo viltnemdene i kommunene som styrer, og noen steder er man nok ikke klar over bestandens størrelse. Man tillater ikke flere dyr tatt ut enn det dem tror at man kan, men hvor bestanden er langt større enn hva kommunens viltnemd tror.

Hvorfor ikke la jaktlagene tilrettelegge for et viltkjøkken der hvor jakt tillates hvor foredling av slakt blir tilberedt? Jegeren kunne få tildelt noen kilo pr.dyr selv nettopp fordi man jakter og testen kunne foredles for salg, og grunneier kunne fått noen kilo fordi man fikk jakte på ens eiendom. Jeg tror dette kunne være en løsning i stedet for at man bare fikk småpenger for jaktvaldet. Noen som er enig eller uenig i «forslaget»??

Ellinor Nerbø