Fra Ellinors sylskarpe penn!

Molde. Publisert 26.4.2017

Av Ellinor Nerbø
Foto: Colourbox

Ulven til Rasmus hage?

Hva ville skjedd om hele ulvebestanden ble innhentet og satt ut i Rasmus Hansson sin private hage?? Ville han da se at ulven ikke passer der, eller ville han sørge for å fremsette et representantforslag i stortinget for en egen ulvesone som gjerdes inne der de kan ferdes fritt nok?? Eller ville han fortsatt ha frigang hvor som helst slik det er nå til fare for både andre dyr og mennesker og barn?? Nei, slipp Hansson ut i det fri sammen med den norske ulveflokken for deretter å se hvor landet da ligger hen… Husdyr og rovdyr har aldri gått sammen, og gjør det ikke nå heller. Skandinavia har aldri før hatt mer ulv enn nå heter det. Hørte du den Hansson??? Skrubb trenger vi ikke.

Oslo kommune og Hafslund

Nå når Oslo kommune skal «kjøpe tilbake» Hafslund så er det neste spørsmålet umiddelbart om dette er et ledd i at de ikke fikk 100% gjennomslag for eiendomsskatten som rammet ulikt, og derav skal ta igjen det tapte ved strømregningen til Oslofolk flest?? Her lukter man at det er penger å hente selv om man må ut med innkjøp før man kan se at her kan man på sikt ta inn det man kan tape om huseiere som gikk til sak vil vinne til slutt?? Altså man skal gardere seg for at boenheter skal betale tapet som kan vise seg å bli varme inntekter?? Ta med den ene hånden, gi med den andre for igjen ta tilbake det man gav??  Raymond Johansen får det til i spekulatoren han…

Global oppvarming kan koste oss dyrt

Dette leste jeg i Sunnmørsposten og dette forundrer noe. Har ingen skjønt at dette er resten som ligger igjen fra istiden?? Det samme gjelder Antarktis.  Været kan ingen styre heller ikke de som mener å være miljøbevisste. Forandringer av jordkloden har eksistert helt siden de første dyra ble skapt, og derfor har vi plater som tidvis » rører på seg» slik at vi får jordskjelv, og dette skjer helt naturlig. Men nå har vi forsket frem instrumenter som kan måle jordens indre bevegelser altså seismiske måleinstrumenter som måler styrken på jordskjelv som noen ganger får følger som man skulle ønsket kunne vært unngått. Det var istidens tilbakegang som også skapte alle våre fjordarmer, og man må ikke tro at jordens «bevegelser» stopper fordi om det ikke lengre finnes isbreer på Hedemarken??Ei heller i det Amerikanske kontinentet.  Jorden er i stadig endring og det kan ikke vi mennesker forandre!!!! For noen tusen år siden trodde vi jo at jorden var flat , men det fant vi til, slutt ut at slik var det nemlig ikke. Likedan er det med at isen i nord og sør smelter, helt naturlig naturligvis….

Når barnverninstitusjoner brenner

Nå har enda en institusjon for barnevernet fått brannskader. En syttenåring er tatt inn til avhør for dette etter å ha meldt seg. Nå har den senere tid vist at dette ser ut for å bli mer av, og da spør jeg om årsaken til dette?? Kan barnevernets oppførsel ha noe med det å gjøre?? De mener jo å være «verdensmestere i barneomsorg», så hvorfor blir da noen som er ofre for galskapen brannstiftere når de skal være i «de rette hender»??? Det skulle vel da være helt perfekt og ingenting skulle gå feil?? Men nei, her går jo alt på skeiva, og da må vel dette vise at ikke alt er som det skal?? Det er nesten sånn at man kan klappe i hendene når noe går skeis hos barnevernet så lenge ikke liv går tapt, men hvor feilfri tror barnevernerne at de er?? Den troen sitter nok ganske sterkt der i gården for feil gjør jo de aldri?? Altså de mener å være komplett feilfrie?? Denne gangen har jeg et forslag. Send de til Øverås Gård, der er de også feilfrie og «gode omsorgspersoner»??