En av tre studenter kan ha en psykisk lidelse

Publisert 24.9.2023
Kilde: Mynewsdesk
Illustrasjonsfoto: Svein Finneide

33,9 % av norske studenter som har svart på en ny tilleggsundersøkelse til Studentenes helse- og trivselsundersøkelse (SHoT) kan ha en nåværende psykisk lidelse. I undersøkelsen finner vi at de psykiske lidelsene som er mest utbredt blant studenter er depresjons- og angstlidelser.

– Dette er første gang vi undersøker forekomsten av psykiske lidelser blant norske studenter. Tallene viser at omtrent en av tre studenter oppfyller de formelle kriteriene for en nåværende psykisk lidelse ifølge det diagnostiske kartleggingsverktøyet vi har benyttet, sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for SHoT.

Mer enn 10 000 studenter har besvart undersøkelsen, som er gjennomført ved at studentene har svart digitalt på et standardisert og validert kartleggingsverktøy (CIDI) utviklet av Verdens Helseorganisasjon (WHO). CIDI er ett av de mest brukte diagnostiske intervjuene innen psykiatrisk forskning og har blitt testet på populasjoner over hele verden. Det som er nytt, er at intervjuet denne gangen er gjennomført i en nyutviklet, selv-administrert, elektronisk versjon.

Rapporten legges frem under en panelsamtale på OsloMet i dag kl 10 (Lansering av SHoTs tilleggsundersøkelse 2023 – FilMet (oslomet.no)), og er også presentert i en ny forskningsartikkel i det internasjonale fagtidsskriftet The Lancet Regional Health – Europe.

Høyere over tid

Tilleggsundersøkelsen viser at tallene er enda høyere over tid. Halvparten av studentene (51,1 %) kan ha eller ha hatt en form for psykisk lidelse i løpet av det siste året. Av de kvinnelige studentene som har svart på undersøkelsen oppfyller 57,3 % diagnosekriteriene for en psykisk lidelse siste år, mot 42,5 % av de mannlige studentene.

– Det overrasket oss hvor høye tallene er. Selv om tallet er høyere blant kvinner er det høyt også blant menn. Studenter som opplever alvorlige psykiske lidelser står overfor en rekke hindringer som kan påvirke deres akademiske prestasjoner, livskvalitet og langsiktige trivsel, sier Lønning.

Tre av ti studenter som har svart på undersøkelsen oppfyller kriteriene for diagnosen «alvorlig depressiv episode» i løpet av det siste året. Kjernesymptomene for depressive lidelser er nedsatt stemningsleie og energi, kombinert med tap av interesse for, eller glede av ting man tidligere likte. Omtrent like mange (32,8 %) oppfyller kriteriene for en angstlidelse det siste året. Av disse igjen, scorer 19,3 % på generalisert angst, 10,9 % på sosial angst og 10,9 % på panikklidelse.

Samlet innsats

Rapporten belyser komplekse utfordringer, og vil kunne bidra til et felles kunnskapsgrunnlag for aktørene i utdanningssektoren.

– Vi håper at kunnskapsunderlaget kan bidra til arbeidet for et inkluderende og støttende miljø for studenter, der deres mentale helse blir prioritert på lik linje med deres akademiske suksess, sier Lønning, leder av SHoTs styringsgruppe.