En borgerlig løsning?

Publisert 6.8.2021
Foto: Wikiepdia

Erna Solberg (H) trenger avløsning. Det kan godt være Trygve Slagsvold Vedum (SP) som bør få rollen som ny statsminister. Skulle det også vise seg at FRP gjør et brukbart valg, og de fremadstormende Demokratene (DEM) likeså, kan en borgerlig regjering bestående av SP, H, FRP og DEM bli akkurat hva Norge trenger! Målinger viser at DEM får flere tusen nye medlemmer hver uke, og mange av de nye er folk som har gått lei andre partier og ditto politikk. Innen september er DEM høyst sannsynlig godt over sperregrensen, skal vi tro utviklingen der.

Sp, FRP og DEM har mange sammenfallende syn, bl.a. vedr. alt som er norsk, norsk kultur, norsk suverenitet og kontroll over norske ressurser, energi og selvråderett, et sunt og fornuftig syn på innvandring, kriminalitet, og de fleste sider ved vårt samfunn og hvordan landet skal drives. Også når det gjelder forholdet til EU og EØS. Norsk landbruk og egen matproduksjon står også sterkt i partienes politikk. De 4 partier bør sondere mulighetene for et samarbeid.

I en evt. samarbeidsregjering bestående av disse 4 partier er det nok Høyre som vil måtte slappe litt av på kravene sine. Globaliseringstanken og utvidet samarbeid med EU vil nok måtte tone flagg. Og kunstige og unaturlige reformer og kommune-/fylkes-sammenslåinger kan ganske sikkert bli reversert. Så nå gjenstår å se hvem som klatrer enda høyere på partibarometeret, og hvem som meget sannsynlig siger nedover mot en evt. sperregrense – evt. på undersiden av denne.

Norge trenger et nytt mannskap på broen, – et mannskap som setter virkelighetens verden i førersetet, og som ikke drømmer om en ny og grønn verden – der alt som har maskin og lager lyd ikke finnes lenger. Godt valg!

Terje Haugom