En handlingslammet samferdselsminister

Publisert 19.11.2020
Foto: Colourbox

Det er både skuffende og dypt tragisk at samferdselsminister Knut Arild Hareide ikke er i stand til å klubbe gjennom, at NÅ er det E-16 Bergen – Voss sin tur til omgående anleggsstart! E-6 får enda flere kilometer med 4-felts motorvei, E-18 blir utbedret i det lange og breie, og jernbanen får 1 time kortere reisetid Oslo-Bergen via Ringeriksbanen. Østlandsområdet har fått, får, og kommer til å få enda mer i de nærmeste år, mens Dødsveien E-16 og ditto jernbane-trasé får ingenting på mange år.

Det befares, det loves, det lyves, det utsettes – og nå venter de veifarende bare på det virkelig STORE raset, – det som skal ta mange liv, mens de skyldige sitter i regjeringsbygget og planlegger neste bevilgning til Østlandet! Skjer en slik ulykke, vil Riksadvokaten stevne regjeringen til Riksrett. Nei, Hareide, – du og resten av mindretallsregjeringen din kan like godt forberede dere på en tilværelse i mange års opposisjon. Prestisjeprosjektene på Østlandet blir alltid prioritert framfor den viktigste livsnerven mellom verdiskapingen i vest, og fløte-skummingen i øst – nemlig E-16. Det vil straffe seg, – vær du sikker!

For en ting er også klart: Ved kommende valg forsvinner mikro-partiene V og KRF langt under sperregrensen, og da vet du litt om hvem som kommer til å utføre jobben med ny E-16, som du ikke maktet – en rød-grønn regjering, kanskje med god dra-hjelp fra FRP! Når prestisje går foran liv og helse, må nytt mannskap på broen ordne opp! Det hadde sett lysere ut for dere, dersom du hadde vært en handlingens minister, slått neven i bordet, og forlangt E-16 på topp-plassering i en ny-revidert NTP! Total mangel på logikk og fornuft lønner seg dårlig!

Kanskje verdiskaperne her vest burde beholde fløten fra Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal selv, og så engasjere entreprenører og det som trengs for å få ting gjort! Og så sende regningen til Stortinget!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.