En livsnerve for verdi-skapning – også i nord

Publisert 29.11.2020
Foto: Sfm.no

Det er bekymringsfullt å registrere at folketallet i Troms og Finnmark går ned. Det er mange grunner til det. De større byene lenger sør er mer attraktive, med muligheter for å få seg utdannelse, jobb, og fritidstilbud utover det Nord-Norge kan stille med. Det er særlig ungdom som trekker sørover.

Nåværende og kommende regjeringer må satse på nord-områdene våre, slik at det blir attraktivt for folk flest å slå seg ned der. Nord-Norge har en fantastisk natur, med vakre foto-motiver overalt. Et fascinerende dyreliv, vakre og fiskerike elver, og kultur i særklasse. Likeså naturressurser i fleng! Det vet vi som har feriert der.

Men det må investeres for å skape vekst og verdier i nord. Det må investeres i dobbeltsporet, elektrifisert jernbane helt til Kirkenes, og som med fordel bør følge noenlunde traséen til E-6, med evt. sidespor til f.eks. Tromsø. Jernbanen betydde alt da «Ville Vesten» ble befolket, med små stasjonsbyer som vokste seg store. Og se på Bergensbanen – hvor alle de større og mindre tettstedene vokste opp langs livsnerven – jernbanen, – som bandt dem sammen, og gjorde kommunikasjon og godstransport mulig. Se bare på for eksempel Hønefoss, Nesbyen, Ål, Gol, Geilo, Voss, Dale m.fl. Jernbanen har hovedæren.

Med dobbeltsporet jernbane fra Oslo til Kirkenes vil bedrifter kunne etablere seg også i nord, og gods og persontransport på bane, og en utbedring av den trange E-6 i nord, vil gjøre det attraktivt å bygge, bo og jobbe der. Det vil også gi en ny giv til reiselivet og hotellbransjen. Togturer med «Trans-Norway-Ekspressen», med mulighet for overgang til både svensk, finsk, og russisk togreise videre – et sterkt alternativ i ferietider, og ellers. Med f.eks. arrangerte bussturer fra passende tog-stasjoner til Nordkapp, med buss på ferge til Vadsø, og så videre til Vardø, osv. Jernbane vil skape blomstring og vekst i Nord-Norge, og gi hele Norge så å si likeverdige muligheter – i nord som i sør! Det handler bare om politisk vilje, og rett prioritering av oljefondets midler! Jernbane vil være en livsnerve for verdi-skapning – også i nord!

Hvilket parti tør å gå i bresjen for dette viktige prosjektet? Kan det hende at gode idéer faktisk også kan komme fra oss velgere ved grasroten? Eller må de folkevalgte komme på slikt selv – alltid? Vi husker på valget 2021!

Terje Haugom, samfunnsdebattant.