En meget råtten sak i Bergen kommune

Publisert 16.3.2020
Foto: Sfm.no

Lokale saker kan vel i mange tilfeller ha interesse utover ett bestemt område. Da må følgende sak absolutt være noe som offentligheten har interesse av – kanskje noe lignende har skjedd/skjer også andre steder i landet?

Arna har siden 1972 vært en bydel i Bergen. Samme året ble også Laksevåg, Fana og Åsane bydeler i Bergen. Bergen gamle sentrum ligger som de fleste vel vet – mellom de så mye omtalte 7 fjell. Frem til for noen årtier siden måtte man bile lange omveier for å komme til Åsane bydel. I dag er der tuneller i begge retninger og rask og grei trafikkflyt. Men her kommer vi til kjernen: Åsane.

For å komme til Arna bydel må man enten kjøre gjennom Åsane eller gjennom Nesttun i Fana bydel. Begge alternativer medfører nærmere 2 mil ekstra enn om der hadde vært tunell fra sentrum til Arna. Der finnes tunell fra sentrum til Arna for jernbanen, og for tiden holder de på med et dobbeltspor (ekstra parallell tunell) enda togturen bare tar 7-8 minutter gjennom fjellet Ulriken.

Da den nye parallelle tunellen ble planlagt for noen år siden, fikk «folket» spørsmål om man ville ha dobbeltspor eller en bil-tunell. Selvsagt ville de fleste ha bil-tunell. Bydelen Arna har heldigvis egen brannstasjon, men ikke verken stasjonær ambulanse eller politistasjon. En ambulanse fra sentrum i nødstilfelle vil i rushtiden bruk nær halvtimen – altså innen samme by. Det kan bli svært kostbare/livsviktige ekstra minutter! Gjennom en tunell fra sentrum ville turen til Arna tatt rundt 5 minutter!

Undertegnede har 4-5 ganger tatt opp saken med både Bergens Tidende og Bergensavisen – både muntlig og ved å sende innlegg. Ved samtaler pr. telefon, virker journalistene ganske uinteressert og dra litt på det; – tjaa, – jo, – hmmm, – vel vi får se. Ingen av dem har gjort noe som helst. Det forties og dør hen hver gang. Og mine mange innlegg om saken har aldri kommet på trykk – uten at jeg har fått oppgitt noen grunn.

Men grunnen har jeg etter hvert fått bekreftet fra mange hold – uavhengig av hver andre – fra sjåfører og andre i rikelig antall. Trafikken fra sentrum kjører hovedsakelig gjennom Åsane bydel. Der er det en nærmest enorm mengde firmaer innen omtrent alle bransjer lever godt av gjennomgangs-trafikken mellom sentrum og Arna. Der skal i følge en lang rekke opplysninger foreligge en hyss-hyss-avtale mellom de næringsdrivende og politikerne som i hovedsaken går ut på at hvis trafikken skulle ledes gjennom tunell, ville alle disse forretningsdrivende i Åsane tape et xx antall kunder!

Så hindringen for en sårt tiltrengt tunell mellom Bergen sentrum og bydelen Arna er et ikke-tema – det er lagt lokk på saken – den tillates tydeligvis ikke tatt opp i vår «frie» presse! Der ligger helt klart en trussel fra de forretningsdrivende i Åsane. I mellomtiden skal den høyst miljøfiendtlige stortrafikken mellom sentrum og Arna ledes store omveier etter forretningsfolkene i Åsanes krav og ønsker. Og dermed skal også uttrykningskjøretøyer/ambulanser måtte kave seg en halvtime gjennom trafikk-kaoset når det kan stå om liv i Arna!

Mye politisk råttent har de senere årene funnet sted i Bergen, men denne saken er blant toppene – for ikke å si bunn-nivået av uforsvarlig lokalpolitikk! Forretningsstanden i Åsane vil altså ofre liv i Arna hvis de mister noen kunder!   Kanskje her også er frimurere involvert? Det kunne faktisk virke slik.

Wilfred Høsteland