En panikkartet løgn!

Publisert 21.8.2017

Av Wilfred Høsteland
Foto: Colourbox

Etter det siste muslimske/islamistiske terrorangrepet i Barcelona troppet muslimer opp i byens paradegate med forsikringer om at Islam er Fred! De var redde, ble det sagt. Ja det kan de sannelig godt være, for å komme med en slik «forsikring» vil neppe ha noen som helst troverdighet. 

Jeg har i andre sammenhenger tatt for meg begrepene muslimer og islamister som norske medier bruker spekulativt ut fra hvilken sammenheng det gjelder. Etter terror brukes betegnelsen islamister, – ellers brukes muslimer.  Jeg spurte tidligere (noe papiravisene bl.a. i Bergen ikke tok inn!!) – om muslimene og islamistene hadde hver sin Koranen. Spørsmålet var godt begrunnet ved at «muslimene» sier de ikke er voldelige, mens «islamistene» faktisk følger opp det som dokumentert står i Koranen – at det er tillatt for muslimer å drepe jøder og andre «vantro»! Dette bortforklarer «muslimene» i intervjuer med at det er feil oversatt! Der har ved flere anledninger vært vist faksimiler fra Koranen hvor det er bekreftet at draps-tillatelsene er ekte! Bedre beviser kan ikke fremskaffes.

Når endatil imamer – i moskeene – er med på å planlegge terrorisme, da må Islam ansees for å være en ondskapens ideologi og ikke en religion! Det fremkom i følge NRK-nyheter 20.august at det tydet på at en imam hadde vært med på planleggingen av terroren i Barcelona. Han ble muligens drept under eksplosjonen i huset hvor planleggingen fant sted, men de jakter uansett på ham i tilfelle han likevel er på rømmen. Og når man vet at imamene liksom skal være en veileder for muslimene, så kan man jo bare tenke seg hva som foregår i moskeene! Der har gjennom årene vært planlagt adskillig terror i moskeer rundt om i verden i følge nyhetsmediene.  Derfor må også norske moskeer følges nøye av bl.a. PST! Alle som har fulgt litt med i mediene etter de mange muslimske/islamistiske terror-aksjonene de senere årene, har nok observert de forbausende uttalelsene fra terroristenes naboer – over hvor flotte, hjelpsomme, høflige mennesker de var – og så det helt utrolige at disse tilsynelatende flotte menneskene likevel var terrorister.

Nå må vi slutte med å være naive og spille dumme! Det må også Politidirektoratet slutte med når politiet for øvrig nå krever bevæpning – nettopp for å kunne spare liv i en gitt situasjon.  Under den andre terroraksjonen natten etter hovedangrepet kunne væpnet politi straks skyte terroristene før de fikk anledning til mer galskap eller å stikke av. Men her i landet – blant bare 2-3 andre europeiske land – skal altså Norge fortsatt håpe på fred og ro, og at terrorister i tilfellet kan stoppes med bare hendene! Det er livsfarlig og uansvarlig når dumheten tar over for fornuften! I Barcelona serverte muslimene en panikkartet løgn ved å fremstille Islam som Fred. I Norge representerte politiets øverste sjikt toppen på naivitet og ansvarsløshet  i nyhetene lørdag 19. august!