En stemme til diktaturet

Publisert 9.8.2021
Illustrasjonsfoto: Colourbox

Det er besnærende å leke med den mareritt-lignende tanken: Hva hvis partiet MDG hadde kommet til makten da Norge skulle bygges opp igjen etter krigen i 1945? Hvordan ville vi hatt det i dag? Mørke tanker og skremmende fantasibilder flimrer forbi.

Ingen olje og gass fra Nordsjøen. Ingen infrastruktur. Landbruk uten noen form for storfe eller andre husdyr – kun korn, poteter og grønnsaker. Ingen motordrevne kjøretøy, kun sykkel, hest og vogn, ingen annen eksport enn tørrfisk og hermetisk tang og tare. Ingen eiendomsrett til egen bolig og tomt – alt under partiets formynderi. Kun enkle boligblokker langs sykkel-traséene, med maksimum 30 kvadratmeter til hver familie. Trapper, ingen heis. Flere- seters utedo i bakgården, med kaggetømming. Matkuponger. Strømmålere med mynt-påkast, kun til matlaging – og enkel belysning etter solnedgang. TV med kun 1 kanal – partiets propaganda-kanal. Skoleklasser med 50 elever pr lærer. Skoledagen starter med å hylle partilederen. Kun fri om søndagen. Ikke lov å avholde religiøse sammenkomster. Osv. Osv. Takk og lov at det ikke gikk slik! La oss ved valgurnene huske, at en stemme til MDG er et steg nærmere slik man har det i Nord-Korea.

Den nordmann som gir sin valg-stemme til Miljøpartiet De Grønne, er med på å bryte ned vårt demokrati. Du risikerer å bli fratatt din fossilbil, den kjøttmaten du liker å spise, din rett til å bo i enebolig, retten til å kjøre hvor du vil, din parkeringsplass osv., og du risikerer å bli tvunget til å endre din livsstil som du var så glad i. Du og dine. Det norske, demokratiske samfunnet vil – med MDG ved makten – bli et diktatur, mer eller mindre etter god, gammel kommunistisk oppskrift. Du har lov til å stemme på dem, men vær oppmerksom på konsekvensene som følger med – så sikkert som lås i Norges Bank. Tar du den sjansen? Vit at det finnes langt bedre alternativer!

Terje Haugom, Demokratene