Energimerking av bolig vs. eiendomsskatt-beregning

Publisert 27.3.2023
Foto: Sfm.no

Nå som mange får rett i fanget fra kommuner en tvang om å oppgradere sine boliger/ hytter/ annen fritidsbolig, og med henblikk på å tilleggs-isolere med 5 cm mer isolasjon i enhetene sine, så blir dette en ekstra kostnad. Hva skal dette ha å si for eierne når man har ti år på seg for denne utbedringen man blir pålagt å utføre?

Jeg var «frekk nok» for få dager siden til å ta kontakt med min fritidshus-kommune om hvordan dette kunne slå ut på utregningen av eiendomsskatten. Jeg ville ha et snarlig svar. Da snakket jeg om energimerkingens A-b-c-liste osv. Vanligvis så er ikke kommunene så snar i vendingen med å gi svar når man spør om noe, men tenk (det var nesten slik at man blir fristet til å ta frem flagget), de svarte umiddelbart. Det så ut for at der hadde de ikke et fornuftig svar å komme med.

Altså, sannsynligheten for at de skulle forstå spørsmålet og svare der etter, var et langt lerret å bleke. Bare et standardsvar, og like tvetydig som andre svar man får fra den kanten. Byråkratisk som vanlig. Altså, få pengene vi vil ha og ti stille!! Det er noe merkelig at det å skjønne et spørsmål som de får og hvorfor dette kommer, ser dem altså ikke. Vil vel heller ikke se?

Hvordan man «energimerker» et hus om hva denne merkingen består av, er altså litt vanskelig for dem å forklare. Når man heller ikke er der for å gjøre den vurderingen på riktig vis, men ta saken som et «hypotetisk spørsmål»/ antakelse, ut fra et bilde av et hus i/uten å se hva husets innhold består av og hvordan man da skal definere merkingen? Man kan umulig vite dette uten å ha tatt huset i et eget tilsyn?

Et bilde som «sannhetsbevis» forteller ingenting om husets tilstand som denne merkingen skal tas ut fra? Man kan bli flau over hvordan en kommune energimerker en bolig uansett hva slags bruk dette har. De er noen rare skapninger de som har et kontor å sitte å leke seg på/i innen jobben sin, noen uten den fagkunnskapen de egentlig trengte men som noen mangler? Det gjør meg noen ganger forundret.

Ellinor Nerbø