Enkel sparing til pensjon med lav pris

Publisert 18.10.2016
Kilde: Cision
Illus.foto: Colourbox

Over halvparten av den norske befolkning mener at man bør spare til pensjon samt være i gang før man har fylt 35 år. Dette viser en fersk undersøkelse fra DNB Respons Analyse. – Nå skal vi gjøre det enkelt å komme i gang med sparingen, sier konserndirektør i DNB, Trond Bentestuen.

– For at nordmenn skal komme i gang med sparingen må vi gjøre det enkelt. «Lev Mer» er et produkt som styres av kundens alder og gir en god fordeling av aksjer og renter avhengig av hvor lenge det er igjen til kundens pensjonsalder. Kunden slipper dermed å ta stilling til ulike risikoprofiler og sparehorisonter underveis i spareperioden. Man kan enkelt ta ut pengene ved behov, men desto lengre man venter, desto mer setter man av til de viktige milepælene fremover i livet, eller til du er pensjonist, sier Bentestuen.

– Før eller siden får du lyst til å leve litt mer, og dette er et produkt som passer for kunder som ønsker å spare til en bedre fremtid.

Det lave rentenivået har gjort det utfordrende å oppnå god avkastning på sparepengene i tradisjonelle spareprodukter. Med «Lev Mer» kan kundene spare i fond der de vil ha mulighet til å oppnå god avkastning.

Du vil ha mest aksjer i sparingen frem til du er rundt 50 år. Deretter vil det skje en automatisk gradvis reduksjon av aksjeandelen de siste 20 årene mot pensjonsalder, hvor du til slutt sparer det meste i rentefond. Prisen er kun 0,50% per år, og du får full oversikt over sparingen både på mobil og i nettbanken. Våre undersøkelser viser at et stort flertall av befolkningen opplever sparing til pensjon som både vanskelig og lite interessant. Det er også få som har god nok kunnskap om og kjennskap til egen pensjonsordning. Mange har dermed et ubevisst forhold eller urealistiske forventninger til hvor mye de får utbetalt som pensjonister.

– Over halvparten går av med pensjon før fylte 67, og dersom man går av som pensjonist når man er 62, vil gjennomsnittet kun få rundt halvparten av hva de har i lønn i dag. Da innser mange at sparing er viktig.

– I tillegg ønsker de ikke å binde seg til fast sparing til noe som er så langt fram i tid. Med «Lev Mer» får kundene valgfriheten de etterspør, samtidig som vi senker terskelen for å komme i gang med sparingen, sier Bentestuen.

Fakta: Lev Mer er sparing til pensjon som passer for folk flest. Lev Mer består av en blanding av aksjefond og rentefond. Lev Mer nedvekter aksjeandelen de siste 20 årene mot pensjonsalder. For Lev Mer 2055, vil produktets aksjeandel vektes ned fra 80% i 2035 til 20% i 2055. Fondets midler plasseres i verdipapirfondsandeler i fem forhåndsdefinerte underfond som gir eksponering mot internasjonale og norske aksjer (indeksfond) og internasjonale og nasjonale renter (aktivt forvaltede fond). De fem underfondene er p.t. DNB Global Indeks, DNB Norge Indeks, DNB Obligasjon (III), DNB Global Credit og DNB Likviditet (IV). Av aksjeandelen i fondet vil omtrent 4/5 være investert i internasjonale aksjer og 1/5 vil være investert i norske aksjer. Sammensetningen av fondenes investeringer i underfond vil tilpasses kvartalsbasis. Alle selskaper det investeres i vurderes opp mot sosiale, miljømessige og etiske kriterier bygget på internasjonalt anerkjente retningslinjer og prinsipper.