Ensomheten har ingen aldersgrense

Kristiansand 9.8.2016
Av Vidar Kleppe
Tidl. Stortingsrep.
Illus.foto: Colourbox

I sommer har det i media vært flere oppslag om mennesker i alle aldre og ulike samfunnslag som av ulike årsaker sliter med ensomheten. Faktum er at ensomhet blant våre medmennesker er et økende samfunnsproblem som dessverre tar altfor mange menneskeliv. Spesielt gjelder dette eldre mennesker og mennesker med ulike sosiale utfordringer som bor hjemme alene. I en travel og hektisk hverdag sies det at mange pårørende/familie ikke er flinke nok til å følge opp – og besøke sine «kjære» så ofte som ønskelig.  

Jeg mener at hvordan vi behandler de sliterne som har vært med å bygge opp fedrelandet gir svaret på hvilke kvaliteter vi som medmennesker – og hvilke verdier nasjonen Norge er bygget på. Forsking viser at ensomme eldre og andre medmennesker med behov trenger minst fem timer i uken til disposisjon med mennesker som er der bare for å prate med dem. Vi må derfor alle som medmennesker kunne bidra med litt mer av vår tid for å bekjempe ensomheten som tatt – og tar for mange menneskeliv.