EØS og helsehjelp for norske pensjonister i grensetraktene

Halden 16.9.2016
Av Jan Hansen, frilansjournalist (NJ)
Headingfoto: Regjeringen/ JH Media

Etter kl. 17.00 er det, som tidligere skrevet om, ikke mulig å få akutt legehjelp i Strömstad kommune, og være seg det er på hverdager eller på helger eller høytider. Er uhellet ute må den skadde, enten ved egen hjelp eller i ambulanse, belage seg på en drøye 124 km reise til nærmeste akuttavdeling som ligger i Trollhättan (24 km øst for Uddevalla).

I anledning både saken og forholdet, sendte Samfunnsmagasinet den 17.8.2016 et brev til Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).
(Saken fortsetter under bildet)

klikk for å se i full størrelse

Forstår ”at dette er upraktisk”

Den 12.9.2016 forelå det svar fra statsråden. Svaret beviser nok en gang at EØS-avtalen, som også Norge er bundet av på armer og ben, lager problemer også på helsesektoren.

Selv den nordiske intensjonsavtalen om adekvat helsehjelp i alle nærområder, blir i dag ikke fulgt opp slik den ble en gang i tiden. Strömstad kommune kan i dag ikke yte 100 % adekvat helsehjelp etter som sykehuset i byen, ikke lenger er betjent med full kompetanse 24 timer i døgnet som det en gang var. Dermed blir også de svenske innbyggerne i byen rammet.

Dette er selvsagt et meget viktig tema som byens politikere må gripe fatt i på nytt. Det framstår som sansløst at en by som Strömstad, med nærmere 60 000 innbyggere under sommeren og mange ekstra tusen på andre tider av året, ikke har et fullgodt operativt sykehus med akutthjelp. 45 km unna (i Norge) ligger det topp moderne Sykehuset Østfold, men som man ikke kan bli henvist til fordi man bor på feil side av riskgrensen.

160916-art-bilde-2-sak-19 160916-art-bilde-3-sak-19