Er avisene sentralt styrt?

Publisert 24.11.2020
Illus.foto: Colourbox

Det har i løpet av de senere årene blitt mer og mer vanskelig å få leserinnlegg på trykk i norske aviser.  To forslitte klisjéer er «plassmangel» og «prioritering» – at mengden innkomne leserbrev er større enn kapasiteten.  I en del tilfeller er vel dette riktig.  Men med så store leser-engasjementer bør avisene følge med såpass at de utvider sin spalteplass for leserinnlegg. Det er jo nærmest blitt en stående vits fra avisene at innsenderne får tilbakemeldingen at «vi hadde dessverre ikke plass til ditt innlegg denne gangen!»  Når «denne gangen» blir bestandig, får unnskyldningen et visst preg av komikk over seg.

Samfunns-interesserte lesere/skribenter skriver ofte svært godt og tar opp temaer og vinklinger som mediene selv kanskje mer eller mindre bevisst utelater å nevne.  Og ikke minst er det en Grunnlovsfestet demokratisk rett for enhver å få komme med sine meningsytringer når disse ligger innenfor lovlighetens grenser – d.v.s. at innleggene ikke er injurierende eller direkte løgnaktige.

Kan avisene nekte å ta inn meninger som strider mot deres egne offisielle meninger om et tema?  Blir avisene hemmelig styrt fra et eller annet sentralt hold når det gjelder hva som skal være «ikke-temaer» – eller tabu-temaer?  Vi er mange som har inntrykk av at det er slik.  Det har gjennom de siste 15-20 årene vært praktisert en klar form for sensur/knebling fra en rekke aviser når det gjelder visse kontroversielle temaer.  Jeg nevner kort følgende blant temaene som oftest blir avvist: Kritikk mot norsk innvandringspolitikk, kritikk mot homoparadene og annen homo-virksomhet, kritikk av Islam, positiv omtale om Israel og jødene, og noen andre såkalte hyss-hyss-temaer som mediene virker redde for å omtale. Men ytringsfriheten – den jevne borgers rett til å si sin mening også om bl.a. nevnte temaer, står fast etter norsk lov!

Vi trenger faktisk en bred og offentlig debatt om disse sakene.  Det er uverdig i et demokrati at menigmanns ytringer stadig får mindre og mindre spalteplass i avisene.  Innlegg og meninger som ligger innenfor lovens ramme må bli tålt – enten det skaper irritasjon eller det motsatte.  En debatt blir ikke en debatt uten meningsforskjeller og friheten til å få ytre seg!

Hvis det er slik at avisene blir sentralt styrt m.h.t. hva som er «politisk korrekt» å ytre seg om eller ikke, er mediene inne på en farlig vei for et demokrati!  Men andel aviser praktiserer øyensynlig dette.

Wilfred W. Høsteland